Projekt Druhá Šanca pomáha ľuďom v núdzi a stará sa o čistejšie okolie

24. 11. 2022

Už vyše dva mesiace sa v uliciach bratislavskej mestskej časti – Staré Mesto nachádzajú na odpadkových košoch tzv. obruče na odkladanie zálohovaných nápojových obalov, ktoré by inak návštevník Starého Mesta odhodil do koša bez toho, aby takýto obal, teda fľašu či plechovku od nápoja vrátil do zálohomatu. Obruče slúžia na odkladanie práve týchto obalov. Našim cieľom je, aby boli ľahko dostupné pre každého, kto v nich nevidí iba odpad, ale niečo, čo mu môže pomôcť v jeho neľahkej finančnej situácii. Inovatívny nápad? Na Slovensku možno áno, na západe sa obruče tešia obľube už niekoľko rokov.

Ako sa projektu Druhá šanca darí po dvoch mesiacoch?

Na túto otázku sme sa vydali zistiť odpoveď priamo do ulíc, s cieľom skontrolovať či je všetkých 5 obručí na svojom mieste, či nie sú zničené, poškodené a najmä to, ako ich okolie využíva. Očakávali sme, že projekt bude slúžiť ako pomoc ľudom bez domova, preto sme hneď na začiatku projektu nadviazali spoluprácu s občianskym združením Vagus, ktoré sa svojou činnosťou snaží pomôcť a spríjemniť život ľuďom na ulici.

Pri kontrole obručí sme si všimli staršieho, dobre vyzerajúceho pána, ktorý sa pohyboval od koša ku košu a nazeral do obsahu nádob. Išlo o  dôchodcu, ktorého dôchodok je vplyvom inflácie a vývoja cien veľmi nízky. Pán dôchodca má voľného času na rozdávanie, no namiesto sedenia pred televízorom sa radšej prechádza po centre Bratislavy a hľadá nápojové nádoby, ktoré niekto vníma ako odpad, on ako možnosť privyrobenia si  15 centov k dobru za každý nápojový obal. Dozvedeli sme sa, že takmer každý deň urobí v rámci svojej prechádzky ten istý okruh a takmer vždy sa mu podarí nazbierať niekoľko nápojových obalov. Dôchodca nám tiež prezradil, že od kedy sa na Slovensku zálohuje, je množstvo odpadkových košov poškodených pretože sa v nich ľudia nešetrne prehrabujú a hľadajú 15 centové plastové fľaše či plechovky. Okrem toho vytvárajú v okolí nádob neporiadok, ktorý po sebe nemienia upratať. Pán dôchodca by takýchto obručí na košoch uvítal omnoho viac a nie len v Starom Meste. Obruče mu uľahčujú hrabanie sa paličkou v nádobách a pomáhajú  pri udržiavaní poriadku v okolí. „Vďaka obručiam je to omnoho čistejšia práca“ dodal nakoniec.

Do dnešného dňa sme si mysleli, že obruče na košoch pomáhajú výhradne  bezdomovcom, realita je však iná a obruče pomáhajú aj iným. V našej krajine stále žije veľa ľudí  na pokraji  núdze, ktorým dokáže pomôcť aj niekoľko nevrátených nápojových obalov a nemusia to byť iba ľudia bez domova. Tento fakt nás utvrdil v tom, že práca na tomto projekte nebola zbytočná a obruče si v spoločnosti našli svoje miesto. Myslite na to po tom, ako dopijete svoj nápoj niekde na lavičke v centre akéhokoľvek mesta na Slovensku. Nezahadzujte obal do koša, skúste sa poobzerať po okolí. Je možné, že nájdete niekoho, komu tento nápojový obal pomôže zlepšiť jeho situáciu. My v ASEKOL SK veríme, že projekt Druhá šanca pomôže tým, ktorí to najviac potrebujú a zároveň prispeje k čistejšiemu okoliu bez voľne pohodeného odpadu na uliciach.

Umiestnenie obruče na koši – projekt Druhá šanca