Rada EU prijala svoju pozíciu k smernici o tvrdeniach týkajúcich sa životného prostredia

10. 7. 2024

17. júna Rada EU prijala svoju pozíciu k smernici o tvrdeniach týkajúcich sa životného prostredia, ktorej hlavným cieľom je riešiť otázku klamlivých/nepravdivých environmentálnych vyhlásení a pomáhať spotrebiteľom pri využívaní služieb či pri kúpe produktov, ktoré sú skutočne ekologické.

V roku 2020 sa v rámci štúdie zistilo, že viac než polovica tvrdení o životnom prostredí je zavádzajúca a obsahuje nepodložené informácie. Spotrebitelia majú právo byť v plnej miere informovaní a na to potrebujú spoľahlivé a overiteľné tvrdenia. Práve na základe tohto zistenia vznikla smernica, ktorá stanovuje minimálne požiadavky na zdôvodňovanie, oznamovanie a overovanie výslovných tvrdení týkajúcich sa životného prostredia.

Návrh smernice je zameraný na tvrdenia vzťahujúce sa na životné prostredie a environmentálne značky, ktorými podniky propagujú pozitívne ekologické a environmentálne vplyvy svojich produktov a služieb. Podniky by na základe novej smernice mali odôvodniť svoje tvrdenia a použité značky najnovšími vedeckými dôkazmi. Značky by mali byť jasné a zrozumiteľné s osobitným odkazom na environmentálne vlastnosti, na ktoré sa vzťahujú, ako je napríklad recyklovateľnosť výrobku, trvanlivosť či biodiverzita.

Ako bolo stanovené v návrhu Komisie, ponecháva sa prístup predchádzajúceho overenia tvrdení týkajúcich sa životného prostredia a environmentálnych značiek, čo znamená, že takéto tvrdenia musia pred jeho uverejnením najskôr overiť nezávislí odborníci, ktorí sú treťou stranou.

V návrhu sa zavádza zjednodušený postup na vyňatie určitých druhov výslovných tvrdení týkajúcich sa životného prostredia a overovania treťou stranou. Podniky s oprávnením by mali preukázať, že nové pravidlá dodržiavajú cez technický dokument, ktorý budú musieť vyplniť ešte pred zverejnením tvrdenia. Mikropodnikom bude pri overovaní tvrdení poskytnutá výhoda oproti iným podnikom v podobe 14 mesiacov navyše k tomu, aby tieto pravidlá splnili.

Vo všeobecnom smerovaní sa zavádzajú nové požiadavky na preukázanie tvrdení v súvislosti s klímou vrátane tvrdení, ktoré zahŕňajú uhlíkové kredity. Všeobecné ustanovenie obsahuje povinnosť poskytovať informácie o druhu a množstve uhlíkových kreditov a okrem iného aj o tom, či majú trvalú alebo dočasnú povahu. Rada rozlišuje aj tvrdenia o príspevkoch (uhlíkové kredity, ktoré prispievajú k opatreniam v oblasti klímy) a tvrdenia o kompenzácii(uhlíkové kredity vyvažujúce časť emisií).


Ďalšie kroky

Všeobecné smerovanie Rady bude základom pre nasledujúce rokovania s EU parlamentom o finálnej podobe smernice. Tieto rokovania sú očakávané v novom legislatívnom cykle.

Všeobecné smerovanie k smernici o tvrdeniach týkajúcich sa životného prostredia nájdete tu (zatiaľ iba v anglickej verzii).