Recyklácia batérií znižuje negatívne environmentálne vplyvy (Tlačová správa)

14. 3. 2022

Aj keď zber použitých prenosných batérií na Slovenku stúpa, kapacity na ich spracovanie sú stále vyššie ako vyzbierané množstvo.

V roku 2021 sa  spoločnosti ASEKOL SK, najväčšej organizácii zodpovednosti výrobcov pre prenosné batérie, podarilo vyzbierať až 230 ton použitých prenosných batérií. Použité batérie sa zbierajú nielen oddelene, ale sú prítomné aj vo vyslúžilých elektrozariadeniach, čo potvrdila aj analýza elektroodpadu zo špeciálnych zberných nádob, ktorú spoločnosť vykonala v októbri 2021. Podľa konateľa spoločnosti ASEKOL SK, Ronalda Blaha, si mnoho ľudí neuvedomuje, že elektrozariadenia vyhadzuje spolu so začlenenými  batériami. Tie by mali byť z elektrospotrebičov v ideálnom prípade odstránené. Ak to však neurobíme, urobí to za nás spracovateľ na triediacej linke.  Oveľa závažnejší problém však  je, ak použité batérie skončia v zmesovom komunálnom odpade.

„Recyklácia materiálov obsiahnutých v batériách prispieva k minimalizovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Čoraz viac sa tejto téme venuje aj Európsky parlament, ktorý sprísňuje ciele zberu, ale aj požiadavky na zloženie, výkon a označovanie batérií. Cieľom má byť udržateľnejšie nakladanie s batériami, čo má v aktuálnom stave životného prostredia veľký význam“ opisuje Blaho, prečo je dôležité správne zaobchádzanie s použitými batériami.

Batérie predstavujú nebezpečný odpad, ktorý obsahuje toxické látky ako ortuť, kadmium, či olovo, ktoré môžu po uniknutí do prostredia vážne vplývať na prírodu aj ľudské zdravie. Takouto hrozbou sa môžu stať, ak sa objavia v komunálnom odpade, kde môžu poškodené batérie  uvoľniť nebezpečné látky do pôdy na skládke odpadov. Vďaka recyklácii sa kovy, z ktorých je batéria vyrobená, môžu opätovne  použiť pri výrobe nových produktov. Recyklácia použitých batérií chráni tiež životné prostredie pred ťažbou nových surovín, ktoré sú v prírode v obmedzenom množstve.

Aj keď zber prenosných batérií na Slovenku každým rokom stúpa, kapacity na spracovanie použitých batérií sú stále vyššie ako vyzbierané množstvo. Podporiť zber a recykláciu použitých batérií tak môžu aj environmentálne projekty.

Spoločnosť ASEKOL SK, v spolupráci s jedným z najväčších distribútorov prenosných batérií na Slovensku, spoločnosťou EMOS SK s.r.o., prevádzkuje environmentálny projekt Ecocheese, ktorý sa zameriava na domáci zber použitých batérií. Ecocheese je krabička, ktorá slúži na zhromažďovanie použitých batérií v domácnosti a prispieva k podpore triedeného zberu odpadu. Byť priateľský k prírode a správať sa environmentálne zodpovedne má záujem čoraz viac ľudí. Len v roku 2021 sa do projektu zapojilo viac ako 500 domácností. Zbierať pohodlne použité batérie môže naozaj každý. Ak vám doma chýba miesto, kde udržať použité batérie pokope, krabička Ecocheese je ideálna voľba. Je dostupná v dvoch veľkostiach, pre domácnosti alebo administratívne budovy. Ecocheese si môže objednať bezplatne na webovej stránke projektu a prispieť tak svojou malou troškou k ochrane životného prostredia.