Recykluj starý mobil a vyhraj tablet

7. 11. 2018

Recyklohry – najväčší vzdelávací program na podporu zberu a recyklácie elektroodpadu a batérií na Slovensku vstúpil do nového školského roka s novým partnerom Orange Slovensko a so špeciálnou zberovou súťažou SMS – Starý Mobil Sem.

Recyklohry sú  najväčší školský environmentálny  program, do ktorého je zapojených 1 231 škôl. Cieľom tohto programu je oboznámiť  žiakov o  dôležitosti triedenia a recyklácie  odpadu a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným zberom  drobného elektroodpadu  a použitých batérií. Školský rok 2018/ 2019 je už ôsmim rokom existencie a fungovania tohto projektu na Slovensku. 

V predchádzajúcom veľmi úspešnom školskom roku (2017/18) bolo v zapojených školách  vyzbieraných 89 610 kg drobného elektroodpadu, 16 328 kg použitých batérií a 6 600 kg použitých tonerov.

Novinkou školského roka 2018/19 je nový partner projektu spoločnosť Orange Slovensko, s ktorým Recyklohry pripravili špeciálnu súťaž  SMS – Starý Mobil Sem, zameranú na zber starých mobilov. V každej slovenskej domácnosti  sa stále nachádza pomerne veľa mobilných telefónov, ktorých recykláciou dokážeme ušetriť množstvo primárnych surovín. Napríklad recykláciou 100 ks mobilov dokážeme ušetriť až 25 l ropy či 2 340 l vody. Na účastníkov tejto súťaže preto čaká aj mimoriadna  odmena až 40 tabletov.

Žiaci a školy sa do Recyklohier zapájajú prostredníctvom online registrácie, na základe ktorej obdržia špeciálne nádoby na zber drobného elektroodpadu, použitých batérií a tiež použitých tonerov, ktoré partner projektu, organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK, poskytne škole zdarma a tiež zabezpečí ich vývoz a následnú recykláciu. Za každý kilogram vyzbieraného odpadu získavajú školy body, ktoré následne vymieňajú za vecné odmeny zo špeciálneho katalógu.

Prémiové body získavajú školy vyriešením vyhlásených vedomostných úloh z oblasti životného prostredia a recyklácie odpadov. V uplynulom školskom roku sa do vyhlásených úloh zapojilo až 1 021 škôl.

Partneri projektu: