Registrácia do systému zálohovania spustená

31. 3. 2021

Výrobcom, ktorí uvádzajú na trh nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch a distribútorom, ktorí uskutočňujú distribúciu nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch je zákonom č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje v platnom znení stanovená  povinnosť registrovať sa a dodržiavať zásady zákona o zálohovaní a požiadavky správcu systému.

Obchodné prevádzky s rozlohou nad 300 metrov štvorcových majú zákonnú povinnosť prihlásiť sa k odberu jednorazových nápojových obalov. Menšie prevádzky sa môžu zapojiť na dobrovoľnej báze.

Výška zálohy je stanovená jednotne na 15 centov. Symbolom „Z“ v recyklačných šípkach bude označený každý nápojový obal uvedený na trh od roku 2022 spoločne s textom „zálohované“.

Správca Zálohového systému je nezisková organizácia, ktorú tvoria štyri združenia zastupujúce výrobcov nápojov a zástupcov obchodu  – Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd (AVNM), Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS), Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO), Zväz obchodu SR (ZOSR).

Správca zálohového systému vytvára, financuje a koordinuje fungovanie zálohového systému na Slovensku.
Celý zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete TU.

Žiadosť s presnou identifikáciou žiadateľa a jeho e-mailovou aj korešpondenčnou adresou je potrebné doručiť Správcovi najneskôr do 18. mája 2021.