Ročný odklad zálohovania nápojových obalov

14. 4. 2020

Ochorenie COVID-19 spôsobilo mnohé zmeny, ktoré sa prejavili aj v odpadovom sektore. Výberové konanie na pozíciu správcu zálohového systému, vypísané Ministerstvom životného prostredia SR, sa neuskutoční v riadnom termíne. Vďaka spôsobenému ročnému oneskoreniu sa získal čas na dôkladnejšiu prípravu celého systému. PET fľaše a plechovky sa začnú na Slovensku zálohovať až od roku 2023.