S našou pomocou už triedia odpad aj v CSS VITA VITALIS v Prešove

28. 9. 2022

Spoločnosť ASEKOL SK je presvedčená, že možnosť triediť odpad a napomáhať tak pri udržovaní prírodných zdrojov a prevencii pred znečistením odpadom majú mať naozaj  všetci.  Ani ľudia so zdravotným znevýhodnením nie sú výnimkou a pri správnej inštruktáži či pomocou hier tak môžu získať zručnosti, ktoré im umožnia sa spolupodieľať na triedení odpadu či už v prostredí svojho špeciálneho zariadenia, alebo kdekoľvek inde, kde je to potrebné.

Centrum sociálnych služieb VITA VITALIS  v Prešove  patrí medzi tých, ktorí sa rozhodli svojich klientov viesť touto cestou. My sme radi, že sme  im v tom mohli pomôcť zaobstaraním nádob na triedený odpad a edukačných hračiek, ktoré jednoduchým spôsobom vysvetlia ako na to.