Schválené programové vyhlásenie vlády SR

Schválené programové vyhlásenie vlády SR

20. 5. 2020

Schválené programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na nasledujúce štvorročné obdobie 2020 – 2024 stanovilo nové ciele aj pre sektor odpadového hospodárstva. Jednou z najviac rezonujúcich tém je podpora prechodu na zdrojovo efektívnejšie obehové hospodárstvo, či nízka miera recyklácie komunálneho odpadu. Ministerstvo životného prostredia pripraví „plán prechodu na obehové hospodárstvo s opatreniami presahujúcimi problematiku odpadov.“

Úlohou opatrení, ktoré vláda stanovila vo svojom programovom vyhlásení je posudzovať výdavky na životné prostredia podľa kritérií „hodnota za peniaze,“ zreformovať Environmentálny fond, zapojiť dlhodobo nezamestnaných do triedenia odpadu, zvýšiť mieru energetického zhodnocovania odpadov či pokračovať vo zvyšovaní poplatkov za skládkovanie.