Slováci začínajú vnímať dôležitosť triedenia. V roku 2021 zachránili pred skládkami takmer 270 ton elektroodpadu

31. 1. 2022

Elektroodpad bol aj v roku 2021 najrýchlejšie rastúcim druhom odpadu. Priamoúmerne však narastá aj množstvo elektroodpadu, ktorý sa nedostane na recykláciu a končí na skládkach alebo voľne pohodený v prírode, čo má na životné prostredie a planétu v čase klimatickej krízy zvyšujúci sa negatívny dopad. Aj preto je správne zhodnocovanie elektroodpadu čím ďalej dôležitejšie.

Vďaka sieti červeno-bielych kontajnerov na zber veľmi malého elektroodpadu z domácností, ktoré obyvatelia vybraných slovenských miest a obcí využívajú už od roku 2016, je možnosť  správne nakladať  s elektroodpadom čoraz dostupnejšia. Spoločnosť ASEKOL SK zbernú sieť každoročne rozširuje a v roku 2021 pozostávala z 319 špeciálnych kontajnerov. Každý z nich má potenciál vyzbierať až 1 tonu veľmi malého elektroodpadu za rok. Vďaka jeho recyklácii sa dá ušetriť významné množstvo primárnych surovín, najmä kovov, voda, energia, či CO2 vypustený do atmosféry. 

Výsledky zberu elektroodpadu za rok 2021 značne ovplyvnil vandalizmus. Z tohto dôvodu musela spoločnosť dlhodobo stiahnuť z obehu až 30 červeno-bielych kontajnerov. Napriek nepriaznivým udalostiam sa podarilo cez sieť kontajnerov vyzbierať až 267 625 kilogramov veľmi malého elektroodpadu z domácností. V prepočte to znamená, že každý obyvateľ, ktorý má vo svojej obci k dispozícii červeno-biely kontajner odovzdal 0,31 kilogramu elektroodpadu.

Mestom s najvyšším množstvom vyzbieraného elektroodpadu, až 25 094 kilogramov, sa za rok 2021 stala Banská Bystrica. „Som rád, že obyvatelia Banskej Bystrice pristupujú k triedeniu elektroodpadov zodpovedne. Už tretí rok po sebe sa nám vďaka tomu podarilo obhájiť prvenstvo. Aby sme jeho zber ešte viac zjednodušili a sprístupnili väčšiemu počtu ľudí, v spolupráci s ASEKOL SK sme sieť červeno-bielych kontajnerov na území nášho mesta rozšírili. Verím, že sa aktívny prístup Banskobystričanov k triedeniu odpadu osvedčí aj v budúcnosti,“ hodnotí výsledky zberu primátor mesta Banská Bystrica, Ján Nosko.

Najúspešnejšou obcou s 5 633 kilogramami vyzbieraného veľmi malého elektroodpadu bol Chorvátsky Grob. Ferdinand Kolčák, referent odpadového hospodárstva v obci Chorvátsky Grob vidí za dobrým výsledkom predovšetkým úsilie obyvateľov. „Obec je, v porovnaní s minulosťou,  výrazne aktívnejšia v oblasti odpadového hospodárstva, avšak bez agilných obyvateľov by snaženie obce zostalo iba na papieri. Projekt červeno-bielych kontajnerov spoločnosti ASEKOL SK funguje od prvého okamihu brilantne. Všetky procesy (zvoz, reportovanie, komunikácia) sú pravidelné, autonómne a plynulé. Takéto okamihy prinášajú radosť a dávajú zmysel nášmu spoločnému úsiliu“ dopĺňa Kolčák.

K najúspešnejším samosprávam za rok 2021 patrí aj mesto Pezinok. „Cieľom Pezinka je byť ekologickým mestom, o čo sa snažíme aj prostredníctvom zvyšovania čísel vytriedených jednotlivých druhov odpadov“ hovorí Daniela Malíková, referentka komunikácie mesta. Obyvateľom sa tam podarilo vyzbierať 15 221 kilogramov elektroodpadu, vďaka čomu sa Pezinok stal mestom s najvyšším množstvom vyzbieraného elektroodpadu na obyvateľa, a to s 0,66 kilogramu. K výsledkom podľa Malíkovej prispieva vzdelávanie detí v materských a základných školách, ale aj pravidelná komunikácia o triedení odpadu cez mestské médiá. „Tešíme sa, že v tejto oblasti patríme k tým najlepším na Slovensku“, dodáva.

Obcou s najvyšším množstvom vyzbieraného elektroodpadu na obyvateľa sa s 0,88 kilogramom stala obec Jablonec.

Spoločnosť ASEKOL SK plánuje s rozširovaním zbernej siete pokračovať. „Vidíme záujem obcí a výsledky zberu potvrdzujú, že záujem triediť majú aj ľudia. Myslím si, že sa dostávame do fázy, kedy už aj pre nás začína byť triedenie odpadu prirodzenejšie, čo je veľmi dobrá správa“ hodnotí výsledky konateľ spoločnosti Ronald Blaho.