Slovenské školy s Recyklohrami zbierali staré mobily, textil a svoje okolie vyčistili od odpadu

18. 7. 2023

Počas školského roku 2022/2023 sa do Recyklohier, vzdelávacieho environmentálneho programu organizácie zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK, prihlásilo 39 nových škôl a Recyklohry evidovali celkom 1 318 prihlásených škôl po celom Slovensku.

Cieľom neziskovej organizácie RECYKLOHRY je prostredníctvom vytvorených environmentálne zameraných úloh vzdelávať žiakov na školách. V tomto školskom roku sa žiaci edukovali v témach elektroodpadu, textilného odpadu a v neposlednom rade o dôležitosti eliminácie litteringu (voľne pohodeného odpadu) v okolí.

Školský rok v podaní Recyklohier odštartoval spoluprácou so spoločnosťou Orange Slovensko. Už tretíkrát sa na slovenských školách vyhlásil zber starých mobilných telefónov. Do úlohy sa zapojilo 249 škôl a výsledkom bolo 24 506 vyzbieraných kusov starých mobilných telefónov. Za usilovnosť sa žiakom, koordinátorom a samotným školám odovzdalo spolu 255 cien, medzi ktoré patrila aj finančná odmena v hodnote 1000 eur na zelené eko nápady pre školy s najväčším počtom vyzbierných mobilov.

Súčasne so zberom starých mobilov bola vyhlásená aj úloha zameraná na bezpečnosť dát pri odovzdávaní mobilného telefónu. Žiaci pripravovali postup, ako svoj mobil pripraviť na odovzdanie tak, aby neohrozili bezpečnosť svojich dát, ktoré mali v telefóne uložené.

V spolupráci s Ekocharitou vznikla pre školy úloha upcyklácie starého textilu. Žiaci mali zo starého textilu vytvoriť opäť použiteľnú vec. „Školy nám poslali nádherné veci vyrobené zo starého textilu, pri ktorých bolo miestami ťažko uveriť, že boli vyrobené z vecí určených na vyhodenie“ povedala manažérka projektu Recyklohry, Alena Magyarics. Pre veľký úspech sa v téme textilného odpadu pokračovalo v podobe zberu starého nepotrebného oblečenia, starých obliečok či iného textilu. Celkom 159 zapojených škôl počas mesiaca február vyzbieralo 69 176 kg textilu. „Zber mal veľmi dobré ohlasy, a preto sme sa rozhodli, že v tejto úlohe budeme pokračovať aj v budúcnosti“ dodala Magyarics.

Poupratovať okolie školy alebo inú lokalitu od voľne pohodeného odpadu bolo súčasťou úlohy, ktorá vznikla v spolupráci so spoločnosťou Fusakle pod názvom „Jarné upratovanie s Fusaklami!“. Úloha prebiehala symbolicky počas mesiaca apríl při príležitosti medzinárodného dňa Země, ktorý sa oslavuje 22.4. Svoje okolie úspešne upratalo a vyčistilo 150 zapojených škôl.

Po celý školský rok mohli žiaci, rodičia a učitelia zbierať aj elektroodpad. Celkové množstvo vyzbieraného elektroodpadu na školách zapojených do Recyklohier bol 131 296 kg čím žiaci vďaka Recyklohrám prispeli k úspore 12 705 l vody, ktorá vystačí na približne 210 sprchovaní, 155 920 l ropy, čo vystačí na cestu bežným automobilom v dĺžke 2 834 909 km, 31 729 kg surovín a 2 166 MWh elektrickej energie, ktorá postačí na to, aby 10 žiaroviek svietilo po dobu 417 rokov 24 hodín denne.

Recyklohry rozdali za školský rok 2022/2023 niekoľko zaujímavých cien v podobe tabletov, kníh či nákupných poukážok pre najlepšie školy, nejlepších žiakov a odmenu si odniesli aj koordinátori. Okrem cien sa počas školského roka rozdalo 739 003 „recyklo bodov“ a odmeny vo výške 28 633 eur.