Takmer 8 500 kg elektroodpadu bolo za rok vyzbieraných prostredníctvom červeno-bielych kontajnerov

5. 12. 2017

Červeno-biele kontajnery na zber drobného elektroodpadu majú v týchto dňoch na Slovensku presne rok. Za toto obdobie bolo vďaka nim a prostredníctvom nich vyzbieraných takmer 8 500 kg veľmi malého elektroodpadu, ktorý bude recyklovaný a neskončí na skládke. V roku 2017 bolo celkovo v štyroch mestách rozmiestených 43 kontajnerov.

V novembri 2016 bolo umiestnených prvých 11 červeno-bielych kontajnerov v Trnave a následne ďalších 38 v Hlohovci, Šali a Senci. „Najpozitívnejšie ohlasy máme z Trnavy, kde bolo za rok vyzbieraných 4 500 kg drobného elektra.  Obyvatelia Trnavy zaplnili 11 kontajnerov tri krát“, uviedol Ronald Blaho, konateľ ASEKOL SK. „Na druhej strane máme i negatívne skúsenosti. V  meste Senec vandali hnaní vidinou zisku zničili 10 kontajnerov, len aby zistili, že v nich nie je nič cenného“, dodáva Blaho. Hlavnou úlohou červeno-bielych kontajnerov je vytvoriť komfortný systém zberu malých elektrospotrebičov akými sú mixéry, mobilné telefóny, fény a pod., ktoré sa stali v domácnostiach nepotrebným odpadom. Kontajnery umiestnené v blízkosti domov sú pre občanov veľmi blízkym miestom, kde je možné odovzdať elektrospotrebiče, s ktorými je nepraktické merať dlhú cestu na zberný dvor alebo čakať na mobilný zber. Červeno-biele kontajnery, prevádzkované organizáciou zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK, tvoria jedinečnú a unikátnu sieť, ktorá umožňuje Slovensku zvyšovať mieru recyklácie odpadov z elektrospotrebičov. V roku 2018 plánuje ASEKOL SK rozšíriť sieť červeno-bielych kontajnerov i do ďalších miest. Ako fungujú červeno-biele kontajnery môžete vidieť na tomto videu: https://youtu.be/ZVJ-_Eq-ghE