Ľudstvo ročne vyprodukuje 50 miliónov ton elektroodpadu.

10. 10. 2018

V boji za recykláciu má pomôcť aj Medzinárodný deň elektroodpadu. Medzinárodná asociácia združujúca systémy zabezpečujúce zber elektronického a elektrického odpadu WEEE Forum vyhlásila 13. október Medzinárodným dňom elektroodpadu. K výzve sa pridalo 20 krajín vrátane Slovenskej republiky prostredníctvom organizácie ASEKOL SK, ktorá je jediným slovenským členom. Hlavnou myšlienkou tejto iniciatívy je podpora recyklácie elektroodpadu a osveta širokej verejnosti v tejto oblasti.

Odborníci odhadujú, že ľudstvo v roku 2018 vyprodukuje 50 miliónov ton elektroodpadu. Počítače, smartfóny, tablety či televízory, ale aj väčšie domáce spotrebiče ako sú napríklad práčky, chladničky, ohrievače či mobilné klimatizácie. Každoročne je recyklovaných iba 20 percent z celosvetovo vyprodukovaného   elektroodpadu. Až 40 miliónov ton elektroodpadu ročne skončí na skládkach, je nevhodne zlikvidovaných  alebo sa stane predmetom nezákonného obchodovania.

Životný cyklus každého výrobku však nemusí skončiť na skládke. Aj vyradený spotrebič je potenciálnym zdrojom ľahkých kovov, napríklad hliníku. Získať hliník recykláciou stojí iba jednu desatinu nákladov oproti nákladom vynaloženým na ťažbu primárnej suroviny. Elektroodpad pritom iba v Európe rastie tempom tri až päť percent ročne.

„Bohužiaľ aj v Európskej únii, ktorá je celosvetovým lídrom v oblasti recyklácie elektroodpadu, sa podarí recyklovať iba 35 percent. To vedie k zbytočným stratám cenných a nedostatkových surovín a tým aj k environmentálnym, zdravotným a spoločenským problémom,“ uviedol Karmenu Vella, komisár Európskej únie pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybolov.

Z takmer každého elektrospotrebiča je možné recykláciou získať až 80 percent materiálu. Podpora cirkulárnej, čiže obehovej ekonomiky, je pre budúcu existenciu planéty  Zem nevyhnutná. Práve model výroby, pri ktorom nevzniká odpad, je víziou prežitia ľudstva v ďalších storočiach.

Na Slovensku majú obyvatelia možnosť odovzdávať nepotrebné a nefunkčné elektrozariadenia či použité batérie na viac ako 3 tisíc zberných miestach organizácie zodpovednosti ASEKOL SK. K najnovším spôsobom  zberu elektroodpadu a použitých batérií na Slovensku patrí sieť špeciálnych červeno-bielych kontajnerov, ktoré využívajú obyvatelia už v šiestich mestách a postupne budú pribúdať ďalšie. V minulom roku sa do recyklačného procesu dostalo viac ako 590 ton drobného elektroodpadu, predovšetkým z kuchynských spotrebičov. Najčastejšie ľudia vyhadzujú rýchlo varné kanvice.

Slovenská republika sa k oslave Medzinárodného dňa elektroodpadu zapojí  prostredníctvom osvetovej akcie organizácie zodpovednosti výrobcov  ASEKOL SK, ktorá sa bude konať v bratislavskom obchodnom centre Bory Mall dňa 13.10. čase od 10:00 hod do 21:00 hod.  Okrem akcie pre verejnosť sa ASEKOL SK do iniciatívy zapojí aj prostredníctvom projektu Recyklohry, ktorý dlhodobo podporuje environmentálnu edukáciu žiakov už na 1 225 školách.  

Prínosy zberu a recyklácie elektroodpadu pre životné prostredie:

Recykláciou 1 kg drobného elektroodpadu  

… nedôjde k vypusteniu viac ako 4 kg emisií CO2  do ovzdušia

… dôjde k úspore 92,6 l vody, čo predstavuje pitný režim dospelého človeka na obdobie 1,5 mesiaca

… dôjde k úspore 24,2 kWh elektrickej energie, teda k množstvu, ktoré vystačí na 17 hodín svietenia 60 W žiarovky.

Recykláciou 1 notebooku

… dôjde k úspore 392 l pitnej vody, čo je množstvo, ktoré priemerne spotrebuje dospelý človek pri piatich sprchovaniach

 

Ďalšie informácie o Medzinárodnom dni elektroodpadu:

http://www.weee-forum.org/international-e-waste-day-0