V roku 2015 Slováci najviac vyhadzovali televízory a chladničky.

23. 3. 2016

Kolektívna organizácia ASEKOL SK prostredníctvom, ktorej si výrobcovia elektrozariadení plnia svoju povinnosť postarať sa o výrobky i potom, čo sa z nich stal odpad, v roku 2015 vyzbierala takmer 5 miliónov kilogramov elektroodpadu a takmer 100 tisíc kilogramov prenosných batérií a akumulátorov. To znamená, že ASEKOL SK v roku 2015 s prehľadom splnil ciele zberu elektroodpadu i batérií, ktoré výrobcom predpisuje zákon o odpadoch.

ASEKOL SK vyzbieral v roku 2015 celkovo 4 774 274 kg elektroodpadu a 98 287,5 kg prenosných batérií. V roku 2015 sa Slováci najviac zbavovali starých televízorov, tých bolo odovzdaných cez systém ASEKOL SK na recykláciu takmer 1 200 000 kg. Nasledovali chladničky takmer  1 000 000 kg a práčky plus sporáky (ostatné veľké domáce spotrebiče) takmer 800 000 kg.

„Vďaka systematickej a koncepčnej práci sme v roku 2015 s prehľadom splnili cieľ zberu 4 kg na obyvateľa, vyzbierali sme takmer 5,5 kg. V podielovom vyjadrení to znamená 56 %  z uvedeného na trh. Ukázali sme tak, že vieme splniť ciele, ktoré nám predpisuje smernica EÚ o elektroodpade i nový zákon o odpadoch. 56 % znamená, že sme splnili cieľ zberu platný už pre rok 2019,“ uviedol Ronald Blaho, konateľ ASEKOL SK.

 

Výsledky zberu elektroodpadu v roku 2015 – ASEKOL SK

kg

Veľké domáce spotrebiče – práčky, sporáky

796 595

Chladničky

937 895

Malé domáce spotrebiče – mixéry, fény

481 771

Drobné elektrozariadenia IT – myši, mobilné telefóny

630 631

Počítačové monitory

293 497

Spotrebná elektronika

406 266

TV

1 135 943

Plynové výbojky – žiarivky

12 122

Svietidlá

24 838

El. Nástroje

34 528

El. Hračky

20 188

 

 

Takmer 5 miliónov kg elektroodpadu a 100 tisíc kg batérií bolo vyzbieraných prostredníctvom zmlúv so zberovými spoločnosťami, recyklátormi, ale i prostredníctvom jedinečnej infraštruktúry pozostávajúcej zo 70 E-domčekov, čo sú špeciálne veľké kontajnery umiestňované na zberných dvoroch alebo pri predajniach elektrospotrebičov, kde môžu spotrebitelia odovzdať vyradené elektrospotrebiče, ďalej 10 kusov E-centier a 800 kusov E-boxov, ktoré sú umiestnené v predajniach elektrospotrebičov a v obciach a slúžia i na zber použitých batérií, ale i viac ako 1400 kusov kontajnerov umiestnených na školách.