V roku 2016 vyzbierali Slováci o 1 000 000 kilogramov elektroodpadu viac

5. 4. 2017

Zber elektroodpadu na Slovensku napreduje. Organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK vyzbierala v roku 2016 viac ako 5,7 milióna kilogramov elektroodpadu a takmer 125 tisíc kilogramov prenosných batérií, čo bolo o milión kilogramov elektroodpadu a takmer o 25 tisíc kilogramov prenosných batérií viac, ako v roku 2015. ASEKOL SK tak dokázal zabezpečiť zber a recykláciu elektroodpadu v celkovom objeme 56% z celkového množstva uvedeného na trh a s prehľadom splnil pre výrobcov limity zberu a recyklácie.

Podobne ako v minulom roku, najviac zbieraným elektroodpadom boli na Slovensku televízory, ktorých bolo takmer 1,5 milióna kilogramov, nasledovali chladničky a veľké domáce spotrebiče, teda sporáky a práčky, ktorých bolo spolu takmer  2,4 milióna kilogramov.

„Významné zastúpenie medzi zbieraným elektroodpadom mali i drobné elektrozariadenia ako počítačové myši alebo mobilné telefóny, tých bolo vyzbieraných viac ako 860 tisíc kilogramov, čo je takmer o tretinu viac, ako v predchádzajúcom roku. Spolu so 450 tisíc kilogramami malých domácich spotrebičov, to znamená mixérov, fénov a podobne, sa v sumáre vyzbieralo viac ako 1,3 milióna kilogramov v kategóriách, ktoré sú na zber najnáročnejšie“ uviedol Ronald Blaho, konateľ ASEKOL SK a dodal: „zostávajúcich 600 tisíc kilogramov elektroodpadu tvorili počítačové monitory, spotrebná elektronika a elektronáradie“.

Takmer 6 miliónov kg elektroodpadu a 125 tisíc kg batérií bolo vyzbieraných i prostredníctvom jedinečnej infraštruktúry, ktorá bola vo vybraných mestách v roku 2016 doplnená o 40 špeciálnych červeno-bielych kontajnerov umiestnených občanom na dosah a určených predovšetkým na zber malého elektra.

Okrem červeno-bielych kontajnerov pozostáva zberová infraštruktúra zo 73 E-domčekov, čo sú špeciálne veľké kontajnery umiestnené na zberných dvoroch alebo pri predajniach elektrospotrebičov, kde môžu spotrebitelia odovzdať vyradené elektrospotrebiče, ďalej 10 kusov E-centier a takmer 800 kusov E-boxov, ktoré sú umiestnené v predajniach elektrospotrebičov a v obciach a slúžia  i  na zber použitých batérií, ale i z viac ako 1400 kusov kontajnerov umiestnených na školách.

Triedený zber elektroodpadu a batérií je naozaj dôležitý, pretože vďaka  následnej recyklácii dokážeme usporiť významné množstvo surovín, ktoré by  sa inak  museli  vyťažiť. V mnohých elektrozariadeniach sa tiež nachádzajú nebezpečné látky, ktoré pri neodbornej manipulácii so zariadeniami môžu znečistiť životné prostredie.

Zber elektroodpadu je financovaný z príspevkov výrobcov, ktorí na trh uvádzajú elektrospotrebiče a elektrické zariadenia.  Na výrobcov sa  podľa zákona o odpadoch (79/2015 Z. z. o odpadoch) vzťahuje princíp rozšírenej zodpovednosti, to znamená, že výrobcovia elektrozariadení sú zodpovední za nakladanie s elektrospotrebičmi z ich produkcie i po skončení životného cyklu výrobku, teda vo fáze elektroodpadu. Výrobcovia elektrozariadení majú povinnosť zabezpečiť plnenie limitov zberu, zhodnotenia a recyklácie elektroodpadov.