Veselé a pokojné Vianoce a šťastný nový rok Vám praje ASEKOL SK

22. 12. 2021

Rok 2021 sa chýli ku koncu, preto sa Vám chceme poďakovať za doterajšiu spoluprácu a do nadchádzajúceho roku Vám popriať veľa zdravia, pokoja, energie a odhodlania pri dosahovaní nových cieľov.