Viac ako 25 000 starých mobilov bude recyklovaných vďaka súťaži SMS – Starý Mobil Sem

19. 12. 2018

25 807 mobilov vyzbieralo 54 946 žiakov z 236 škôl zapojených v súťaži SMS – Starý Mobil Sem. Zámerom súťaže bolo využiť symbol mobilu na upriamenie pozornosti detí na problematiku recyklácie drobného elektroodpadu. Organizátorom súťaže bola Nezisková organizácia Recyklohry v spolupráci s Orange Slovensko.

Mobily sa vyzbierali prostredníctvom 397 zberných boxov, ktoré školám poskytol partner projektu, organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia a elektroodpad ASEKOL SK, ktorý zároveň zabezpečí aj ich recykláciu. Rekordérom súťaže sa stala žiačka, ktorá odovzdala 560 mobilov.

„Mobily sú drobnou elektronikou, ktorú veľmi rýchlo obmieňame a preto sú dobrým prostriedkom, ako upozorniť na to, že i malú elektroniku by sme mali triediť a recyklovať. Recykláciou 25 tisícov mobilov usporíme takmer 6 500 litrov ropy, napriek tomu leží v slovenských domácnostiach ešte veľmi veľké množstvo nepoužívaných mobilov“ uviedol Ronald Blaho, konateľ ASEKOL SK.

Štyridsiati najusilovnejší žiaci, ktorí vyzbierali najviac mobilov, získali za odmenu tablet. Žiaci, ktorí sa do  súťaže zapojili a boli vyžrebovaní získali odmeny v podobe 200 hodnotných balíčkov od partnera súťaže, spoločnosti Orange Slovensko. Poukážkou v hodnote 50 € boli odmenení aj učitelia, ktorí súťaž na jednotlivých školách koordinovali a dosiahli najlepšie výsledky.