Vláda SR schválila návrh novely zákona o odpadoch, o ďalších úpravách bude pojednávať NR SR.

23. 6. 2021

Novela, ktorú predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, reaguje na problémy aplikačnej praxe najmä v oblasti nakladania s komunálnym odpadom.

Pozrite si prehľad najdôležitejších navrhovaných zmien

  • mení sa termín výpovede zmluvy medzi výrobcom a OZV, 
  • spaľovanie odpadu, ktorý môže byť zhodnotený iným spôsobom sa ZAKAZUJE,
  • materiálové zhodnotenie odpadu sa uprednostňuje pred spaľovaním,
  • zakazuje sa energetické zhodnocovanie odpadu, ktorý môže byť materiálovo zhodnotený (recyklovaný) v dostupnom zariadení,
  • zakazuje sa skládkovanie biologicky rozložiteľného odpadu z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie. Skládkovanie tohto potravinového odpadu je navrhnuté od 1. januára 2023. 

Návrh novely zákona sa nepriamo dotýka aj zákona o zálohovaní. Novela zákona by mala zaviesť povinnosť distribuovať nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch.