Vnútrokomunitárne pripomienkové konanie k návrhu zákona o odpadoch sa pomaly končí

25. 11. 2014

Návrh nového zákona o odpadoch je od septembra tohto roku v Bruseli v procese vnútrokomunitárneho pripomienkového konania v rámci Európskej únie a Európskej komisie.

Komisia a členské štáty EÚ môžu Slovensku zaslať svoje pripomienky do 1. decembra. Podľa ministerstva životného prostredia v súčasnosti rezort naďalej upravuje znenie zákona, malo by však ísť iba o obsahovo málo významné úpravy.

Po skončení vnútrokomunitárneho pripomienkového konania a následnom vyhodnotení pripomienok Komisie a členských štátov EÚ by o návrhu zákona mala rozhodnúť vláda a parlament. Návrh nového zákona by mala vláda prerokovať už v januári. Ministerstvo životného prostredia  očakáva, že nová norma by mohla vstúpiť do platnosti v lete 2015.