Zavedenie zálohového systému vstúpilo do praxe

17. 1. 2022

Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje č. 302/2019 Z. z. z dielne Ministerstva životného prostredia schválil parlament už koncom roka 2019. Išlo o reakciu na rozhodnutie Európskej komisie, ktorá zaviedla povinnosť zabezpečiť zber jednorazových plastových fliaš a plechoviek v rozsahu 90% vo všetkých členských štátoch EÚ. Podľa MŽP sa na Slovensku predá ročne asi miliarda PET fliaš a 345 miliónov plechoviek od nápojov, pričom miera recyklácie PET fliaš sa pohybuje na úrovni 60%.

Od 1.januára 2022 sa na Slovensku zálohujú všetky plastové a kovové nápojové obaly od 0,1 do 3 litrov, s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu. Výška zálohu je stanovená na 0,15 centov a je jednotná pre všetky plastové fľaše aj plechovky. Zálohované obaly označené grafickým symbolom (Z) a textom ZÁLOHOVANÉ sa vracajú nestlačené spolu s vrchnákom a čitateľným čiarovým kódom. Väčšie rozšírenie označených fliaš a plechoviek sa očakáva vo februári a marci.

Neoznačené plastové fľaše a plechovky bude možné predávať počas prechodného obdobia maximálne do 30.júna 2022. Tieto neoznačené obaly, ako aj obaly, ktoré nespadajú pod zálohový systém sa aj naďalej vyhadzujú do triedeného zberu.

Povinnosť prijímať zálohované obaly platí pre všetky prevádzky predávajúce zálohované nápoje s predajnou plochou väčšou ako 300 m2. Menšie prevádzky sa môžu do zálohového systému zapojiť dobrovoľne. Do zálohového systému je zaregistrovaných viac ako 2000 odberných miest, z čoho viac ako tisíc malých predajní po celom Slovensku.

Zálohový systém reguluje a kontroluje MŽP a je financovaný z poplatkov výrobcov, predaja materiálu a z nevyzdvihnutých záloh.