Zber elektroodpadu rastie aj vďaka červeno-bielym kontajnerom

18. 10. 2023

Vyše 263 tisíc kilogramov elektroodpadu sa v roku 2022 vyzbieralo pomocou červeno-bielych kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené vo vybraných mestách a obciach na Slovensku.

Koncom roka 2022 sa na území Slovenska nachádzalo 323 červeno-bielych kontajnerov na zber drobného elektroodpadu a použitých batérií. Tento počet kontajnerov pokryl 1 097 700 obyvateľov, čo predstavuje 20,14% z celkového počtu obyvateľov Slovenska.

Červeno-biele kontajnery sú špeciálne nádoby na zber elektroodpadu, ktoré ľuďom umožňujú a najmä uľahčujú odovzdanie starých nefunkčných drobných elektrospotrebičov a použitých batérií na recykláciu, ako napríklad fén, žehlička alebo hriankovač.

„Prostredníctvom našich červeno-bielych kontajnerov uľahčujeme zber a zároveň upozorňujeme na problematiku triedenia elektroodpadu, ktorý je taktiež súčasťou našich životov. Občania elektroodpad triedia najmä vtedy, ak sa im možnosti zberu zjednodušia“, povedal smerom k projektu červeno-bielych kontajnerov konateľ spoločnosti ASEKOL SK, Ronald Blaho.

V roku 2022 sa vďaka červeno-bielym kontajnerom vyzbieralo 263 013 kg elektroodpadu a použitých batérií, čo v priemere predstavuje 0,24 kg na jedného obyvateľa. Prvenstvo v zbere elektroodpadu patrí mestu Banská Bystrica, ktorému sa podarilo vyzbierať 30 624 kg elektroodpad a ako jedinému mestu sa Banskej Bystrici podarilo vyzbierať viac elektroodpadu než v roku 2021, a to až o 5 530 kg viac. Za Banskou Bystricou sa umiestnilo mesto Trenčín, ktoré vyzbieralo 13 862 kg elektroodpadu, nasledovalo mesto Zvolen s vyzbieraným elektroodpadom s hmotnosťou 12 390 kg.

Elektroodpad s hmotnosťou 263 ton predstavuje približne 223 ton surovín, ktoré sa vďaka recyklácii opäť vrátia do obehu a nemusia sa ťažiť v prírode. Okrem toho vďaka recyklácii tohto množstva elektroodpadu ušetríme vyše 45 tisíc litrov ropy a viac ako 24 milióna litrov vody. Takéto množstvo vody by naplnilo takmer 10 plaveckých bazénov.

Červeno-biele kontajnery pribúdajú aj v roku 2023

Aj v roku 2023 umiestňovala OZV ASEKOL SK nové červeno-biele kontajnery. K dnešnému dňu je na Slovensku celkom 330 funkčných červeno-bielych kontajnerov, ktoré môžu obyvatelia využívať na zber drobného elektroodpadu.

Medzi najlepšie zbierajúce mestá a obce za prvý pol rok 2023 patrí Banská Bystrica s vyzbieraným množstvom 15 659 kg elektroodpadu, na druhom mieste je Trenčín s množstvom 7 976 kg a na treťom mieste je Považská Bystrica s vyzbieraným množstvom 6 852 kg elektroodpadu.

Za prvý pol rok bolo zrealizovaných až 834 zvozov z červeno-bielych kontajnerov a vyzbieraných 137 186 kg elektroodpadu.

Červeno-biele kontajnery slúžia na zber drobného elektroodpadu, ktorý sa bez problémov zmestí do vhadzovacieho otvoru. Z času na čas sa stane, že okrem elektroodpadu v kontajneroch skončia aj kľúče alebo aktívny mobil od občanov, ktorí ich omylom do kontajnera vhodia. Ak sa takáto nepríjemnosť stane, je pravdepodobné, že dôjde k poškodeniu vhodeného elektrozariadenia aj k strate kľúčov, a to najmä pri výsype kontajnera. Pri využívaní kontajnerov preto treba byť opatrní.

Elektroodpad a použité batérie by nemali končiť na skládkach a preto sa stále snažíme na Slovensku rozširovať sieť zberných miest aj o nové červeno-biele kontajnery.