Žiakom sa podarilo vyzbierať rekordný počet mobilov

10. 2. 2022

Počas tretieho ročníka environmentálnej súťaže zameranej na „záchranu“ starých mobilov sa žiakom materských, základných a stredných škôl podarilo vyzbierať 26 642 mobilných telefónov. Významne tak prispeli k ochrane životného prostredia. Recyklácia vyzbieraných mobilných telefónov umožní získať ťažko prístupné materiály ako zlato, lítium, či kobalt, ktoré tak nebude potrebné vyťažiť z prírody.

Súťaž každoročne vyhlasuje školský recyklačný program Recyklohry v spolupráci so spoločnosťou Orange, ktorá piatim najaktívnejším školám poskytne granty v hodnote 1000 eur na realizáciu zelených projektov. Jedna z výhier poputuje aj na ZŠ Iliašovce, kde výhru využijú na vytvorenie funkčného prírodného priestoru, ktorý bude slúžiť žiakom pri práci s rastlinami. „Sme malá škola, v ktorej si chceme plniť naše ciele a sny o krásnom prostredí okolia školy. Žiakom chceme vštepiť vzťah k prírode a prácam v nej“ hovorí o využití grantu koordinátorka programu Jana Topoliová. Pre 51 najšikovnejších zberačov venoval Orange ako poďakovanie a motiváciu k environmentálnejšiemu správaniu tablety. „V Orange sme sa zaviazali zmierniť environmentálne dopady nášho podnikania a tento záväzok sa stal kľúčovou prioritou firmy. Zodpovednejší k životnému prostrediu však môžeme byť všetci. Veľmi nás teší, že záujem o recykláciu prejavujú už aj žiaci a študenti, a vysokým počtom vyzbieraných starých telefónov dokazujú, že im na našej planéte záleží“, potvrdil Martin Hromkovič, riaditeľ Úseku B2C marketingu a značky Orange.

258 škôl z celého Slovenska ukázalo, že pri ochrane životného prostredia je dôležité odhodlanie a vytrvalosť, čo potvrdil rekordný počet vyzbieraných mobilov. Igor Bielich zo ZŠ Veľký Meder, ktorý je koordinátorom programu Recyklohry sa so žiakmi zapojil po prvýkrát. „Žiakom sa páčilo zbierať staré mobily. Každý deň obdivovali pribúdajúce množstvo a bohaté spektrum mobilov. Zároveň i spomínali, čo ktorý mobil prežil, odhadovali „príčinu jeho odovzdania“ – nedobrovoľný kúpeľ vo vode, diagnostikovali a porovnávali prasknuté displeje a tipovali, ktorý z mobilov asi „umrel na starobu“ opisuje nadšenie žiakov Bielich a dodáva „síce sme nezískali žiadnu z cien pre školy, no jednotlivci si odniesli zo súťaže dva tablety“.

Súťaž pomohla zozbierať množstvo starých mobilov, ktoré pasívne čakali niekde založené v zásuvkách, čím sa uzatvorí ich životný cyklus a poslúžia na dobrú vec. „Sme radi, že sa nám podarilo dosiahnuť takýto výsledok. Žiaci si vďaka tejto úlohe mali možnosť osvojiť a prehĺbiť správny spôsob nakladania s elektroodpadom, čo je pre budúce generácie čoraz dôležitejšie“, povedal Ronald Blaho, konateľ spoločnosti ASEKOL SK, ktorá organizuje program Recyklohry. Keďže víťazi nemôžu byť všetci, ostatné úspešné školy mali možnosť zabojovať o environmentálne divadielko, lístky do kina či knižnú odmenu. Pre usilovných učiteľov boli odmenou nákupné poukážky v hodnote 50 eur. Do úlohy sa zapojil aj Strom života, ktorý daroval predplatné environmentálneho časopisu Stromáčik a ročenku environmentálneho časopisu učiteľom.