Znečisťovanie prírody sa týka mňa, teba, nás všetkých

21. 3. 2022

Či chceme alebo nie, stretávame sa s tým každý deň. V prírode, popri cestách, na zastávkach i uliciach. Voľne pohodený odpad, najmä obaly z potravín, plastové vrecúška, cigaretové ohorky, či použité hygienické potreby sú problémom, ktorý trápi Slovensko už dlhodobo. Tento smutný jav má už aj vlastné označenie, a to littering (z ang. znečisťovanie). Voľne pohodený odpad sa stal veľkým problémom s nárastom používania jednorazových spotrebných materiálov, no týka sa tiež elektroodpadu a použitých batérií. Dnes už nie je nič výnimočné nájsť počas prechádzky v prírode vyhodený obal z cukríkov, použitú vreckovku, ale aj starú práčku. Okrem toho, že littering znižuje estetiku našej krajiny, môže nabádať k prihadzovaniu odpadu, a tak z jednej zahodenej plastovej fľaše môže časom vzniknúť čierna skládka. Zároveň predstavuje hrozbu pre živočíchy, ale aj ľudské zdravie.

Dnes je 21. marec, Medzinárodný deň lesov. Môžeme ho využiť ako príležitosť pre organizáciu akcií zameraných na zber voľne pohodeného odpadu z prírody.  Zber odpadu však nie je dlhodobým riešením tohto problému. Tým má byť predchádzanie vzniku voľne pohodeného odpadu. Odpad by sme sa mali naučiť vhadzovať do určených nádob, alebo ho doma roztriediť podľa materiálu do farebných nádob na triedený zber, odkiaľ putuje na recykláciu. Recyklácia odpadu šetrí prírodné zdroje a chráni životné prostredie.