Komplexný servis pre predajcov batérií siete EMOS

Komplexný servis pre predajcov batérií siete EMOS SK

Zabezpečíme pre vás komplexný servis

Spoluprácou so spoločnosťou ASEKOL SK získava predajca batérií a akumulátorov prehľad o spätnom zbere batérií (vybraného druhu odpadu):

  • Vašu predajňu zaevidujeme v našom informačnom systéme
  • Bezplatne  Vám dodáme zberné prostriedky podľa typu vašej predajne a samolepky na jej označenie upozorňujúce na prevádzkovanie spätného zberu
  • Po naplnení zberných prostriedkov na základe objednávky bezplatne zvezieme nazhromaždené batérie.
  • Vypracujeme dodací list a preberací protokol o odovzdanom množstve odpadu, ktorý Vám automaticky zašleme
  • Poskytneme odborné poradenstvo v oblasti spätného zberu batérií

Kontaktujte nás

Neváhajte nás prosím osloviť v každý pracovný deň, kedy vám pomôžeme  navrhnúť adekvátne riešenie:

Regionálny zástupca zbernej siete

Ing. Marián Ďurinda

tel.: +421 948 200 851

e-mail: durinda@asekol.sk

 

Pripravte si podklady

Pre urýchlenie evidenčného procesu si prosím vopred pripravte nasledujúce informácie:

  • identifikačné údaje prevádzkovateľa predajne
  • adresu predajne
  • charakter sortimentu batérií a veľkosť predajne
  • kontaktné údaje
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov