Kategórie elektrozariadení

Elektrozariadenia sú v zmysle Prílohy č.6  zákona č. 79/ 2015 Z.z. o odpadoch rozdelené do kategórií. Spoločnosť ASEKOL SK zabezpečuje plnenie povinností vo všetkých nižšie uvedených kategóriách.

Od 15. augusta 2018 dochádza ku zmene vo vymedzení rozsahu elektrozariadení, ktoré spadajú pod pôsobnosť zákona o odpadoch, tzv. „open scope“  alebo otvorený rozsah. Do platnosti teda vstupuje otvorený rozsah vymedzenia elektrozariadení s jasne definovanými výnimkami a s tým súvisiaca zmena počtu kategórií elektrozariadení z pôvodných 10 na novo definovaných 6 kategórií, ktoré vstupujú do účinnosti 1.januára 2019.

Nové členenie elektrozariadení do 6 kategórií

Zariadenia pre tepelnú výmenu

chladiace automaty, chladničky, klimatizácie, čerpadlá

Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2

televizory, počítačové monitory

Svetelné zdroje

lineárne žiarivky, úsporné žiarivky a výbojky

Veľké zariadenia s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm

práčky, sporáky, hudobné zariadenia, elektrické a elektronické náradie, hračky

Malé zariadenia s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm

domáce spotrebiče, spotrebná elektronika, hračky, vybavenie pre voľný čas

Malé IT a telekomunikačné zariadenia s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm

tablety, notebooky, telefóny

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov