B-box

B-BOX – zberná nádoba do interiéru budov (napr. obecných úradov) za účelom zhromažďovania predpísaného druhu použitých batérií. Typy batérií, ktoré sa takýmto spôsobom do nádoby vkladajú sú napr. alkalické, líthiové z mobilných tel. prístrojov, gombíkové z kalkulačiek a pod.

  • Použitie: do interiéru budov

  • Materiál: pevná papierová lepenka

  • Rozmery: 25× 24×38 cm

  • Objem: 23 litrov

Do B-boxu patria

  • použité batérie a akumulátory (napr. alkalické, líthiové, gombíkové a pod.)

Výhody

  • bezplatné dodanie B-Boxu na základe uzatvorenej zmluvy
  • bezplatný odvoz

Podmienky pre umiestnenie B-Boxu

  • platná zmluva o spolupráci pri zbere použitých prenosných batérií

Odvoz plného B-boxu

Pri objednávke odvozu plného B-boxu sa mení kus za kus, t. j. prázdny B-box za plný. Po naplnení kapacity resp. po zadaní objednávky na odvoz je potrebné B-box z hornej strany zatvoriť a prelepiť lepiacou páskou.