Červeno-biele kontajnery

Ľudia triedia, keď je to jednoduché!

Spoločnosť ASEKOL preto vyšla obyvateľom v ústrety a pripravila pre nich špeciálne zberné nádoby určené na odkladanie malých elektrozariadení a batérií – červeno-biele stacionárne kontajnery.

Náklady na zvoz a spracovanie, rovnako ako náklady na obstaranie nádob hradí organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK.

Červeno-biele kontajnery sú financované výhradne spoločnosťou ASEKOL SK. Inštalácia vždy prebieha na základe zmluvy medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK a konkrétnou samosprávou.

Cieľom tohto ambiciózneho a v rámci Európy ojedinelého projektu je

  1. významné priblíženie zbernej siete ku spotrebiteľom

  2. zvýšiť podiel vytriedenej zložky odpadu v danej samospráve

  3. zabrániť vhadzovaniu elektroodapdu do komunálneho odpadu

  4. zvýšiť povedomie občanov o triedení a recyklácii elektroodpadu

Zistite viac o červeno-bielych kontajneroch na www.cervenobielekontajnery.sk