Obaly a odpady z obalov: Parlament prijal stanovisko ku zníženiu, opätovnému použitiu a recyklácii odpadov z obalov

28. 2. 2024

Obaly v EÚ dosiahli v roku 2018 obrat 355 miliárd EUR. Tento druh odpadu neustále rastie pričom v EÚ sa jeho celkový objem zvýšil v roku 2021 na 84 miliónov ton. Každý Európan teda vyprodukoval takmer 189 kg odpadu z obalov. Očakáva sa, že bez zakročenia a nastavenia nových opatrení, sa toto množstvo do roku 2030 zvýši na 209 kg.

Parlament preto v novembri minulého roka prijal stanovisko, v ktorom okrem celkových cieľov zníženia množstva obalov navrhovaných v pripravovanom nariadení, a to:

  • do roku 2030 o 5%,
  • do roku 2035 o 10%,
  • do roku 2040 o 15%.

chce stanoviť aj konkrétne ciele pre zníženie množstva plastových obalov, a to:

  • do roku 2030 o 10%,
  • do roku 2035 o 15%,
  • do roku 2040 o 20%.

Zakázať by sa mal aj predaj veľmi ľahkých plastových tašiek, ktoré majú pod 15 mikrónov. Povolené by mali byť iba v prípade potreby z hygienických dôvodov. Návrhom poslancov je aj obmedzenie určitých formátov obalov, ako sú hotelové obaly malých až miniatúrnych rozmerov a zmršťovacie obaly určené pre kufre na letiskách.

Nepriaznivým účinkom na zdravie chcú poslanci zabrániť zákazom používania „večných chemikálií“ a bisfenolu A v obaloch, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.

Opätovné použitie obalov a ich podpora

Cieľom je tiež objasniť požiadavky na opätovné použitie alebo opätovné plnenie obalov. Stravovacie služby, ako reštaurácie, kaviarne či hotely by mali ich spotrebiteľom poskytnúť možnosť priniesť si vlastnú nádobu.

Recyklácia odpadov z obalov

Na základe navrhovaných pravidiel poslancami by mali byť všetky obaly recyklovateľné. Predpokladom sú aj dočasné výnimky, napríklad pre drevené alebo voskové obaly potravín.

Ďalšie kroky:

Parlament je pripravený začať rokovania s národnými vládami o konečnej forme zákona po tom, ako Rada prijme svoju pozíciu. EÚ Rada dosiahla dohodu o návrhu nariadenia o obaloch a odpade z obalov o čom sme informovali tu.


Nový návrh nariadenia o obaloch a odpade z obalov po úprave Rady EÚ nájdete tu.

Viac informácií k zasadnutiu Parlamentu nájdete tu.