Nariadenie o batériách a čo možno ešte neviete

7. 2. 2024

Nariadenie o batériách a odpadových batériách je platné a nahradzuje predošlú smernicu o batériách z roku 2006. Nové nariadenie kladie väčší dôraz najmä na environment v spojitosti s batériami.

Nariadenie o batériách sa týka všetkých batérií, a to prenosných batérií, priemyselných batérií, batérií elektrických vozidiel, batérií ľahkých dopravných prostriedkov a štartovacích batérií.

Prvé ustanovenia vstupujú do platnosti už 18.2.2024. Viac k týmto ustanoveniam si prečítate tu.

Naradenie prináša zmenu:

  • v členení batérií – viac tu,
  • v označovaní batérií – viac tu,
  • zavádza odstrániteľnosť batérií pre spotrebiteľa – viac tu,
  • stanoví požiadavky na pas batérie, ktorý bude obsahovať všetky informácie o danej batérii – viac tu,
  • zmenia sa aj ciele zberu odpadových batérií – viac tu.

O základných zmenách, ktoré nariadenie obsahuje sme vás už informovali tu.

Čo s batériami, ktoré nevyhovujú kritériám nariadenia?

Batérie, ktoré už boli vyrobené, a sú na sklade, môžu byť distribuované aj napriek tomu, že nespĺňajú nové požiadavky nariadenia. Avšak batérie vyrobené po dátume, kedy jednotlivé ustanovenia vstupujú do účinnosti (prvé od 18.2), sa už musia riadiť nariadením a spĺňať jednotlivé požiadavky.