7. 2. 2024

Greenwashing – smernica bola prijatá EÚ parlamentom

Smernica, ktorej cieľom je chrániť spotrebiteľa pred nepravdivými informáciami a zavádzajúcim marketingom výrobkov, bola 17.1.2024 prijatá EÚ parlamentom. Na základe tejto smernice by mala byť reklama spoľahlivejšia a presnejšia, a prináša zákaz používania environmentálnych tvrdení ako „biologicky rozložiteľný, prírodný, šetrný k životnému prostrediu, ekologický alebo klimaticky neutrálny“ bez uvedeného dôkazu. Regulovať sa bude aj používanie značiek udržateľnosti nakoľko […]

Zistiť viac!

Nariadenie o batériách a čo možno ešte neviete

Nariadenie o batériách a odpadových batériách je platné a nahradzuje predošlú smernicu o batériách z roku 2006. Nové nariadenie kladie väčší dôraz najmä na environment v spojitosti s batériami. Nariadenie o batériách sa týka všetkých batérií, a to prenosných batérií, priemyselných batérií, batérií elektrických vozidiel, batérií ľahkých dopravných prostriedkov a štartovacích batérií. Prvé ustanovenia vstupujú do platnosti už 18.2.2024. Viac k týmto ustanoveniam si prečítate tu. […]

Zistiť viac!
17. 1. 2024

Návrh nariadenia o obaloch a odpade z obalov

Ešte pred Vianocami, 18.12, EÚ Rada dosiahla dohodu o návrhu nariadenia o obaloch a odpade z obalov. Cieľom tohto nariadenia je riešiť nárast odpadu z obalov, ktorý vzniká v EÚ, a zároveň harmonizovať vnútorný trh s obalmi a podporiť obehové hospodárstvo. „V roku 2021 každý Európan vyprodukoval 190 kg odpadu z obalov. A toto množstvo sa do roku 2030 zvýši takmer o 20 %, ak sa situácia nezmení. Toto nariadenie […]

Zistiť viac!

Nariadenie o batériách a odpadových batériách – aké zmeny čakajú výrobcov v prvom polroku 2024?

Počas minulého roka sme Vám prinášali informácie o nariadení o batériách a odpadových batériách prostredníctvom newsletterov a článkov. Toto nariadenie je platné a 18.2.2024 nadobúda účinnosť. Výrobcov batérií a akumulátorov tak čakajú prvé zmeny už v tomto roku. Prvé ustanovenia vstupujú do platnosti od 18.2.2024. Harmonogram nových pravidiel pre batérie a odpadové batérie si môžete prezrieť v nasledujúcom termínovníku: Obmedzenie […]

Zistiť viac!