16. 12. 2020

Živý či umelý? Ktorý vianočný stromček je lepší pre životné prostredie?

Tiež každý rok váhate nad tým, či si zaobstaráte živý stromček, alebo opäť ozdobíte umelý? Pomôžeme vám s tým, na čo sa pri výbere zamerať. Pozreli sme sa na výhody a nevýhody oboch možností. Menšia uhlíková stopa Stretli ste sa aj vy s názorom, že živé stromčeky na Vianoce zaťažia prírodou viac ako každoročné používanie toho umelého? […]

Zistiť viac!
12. 12. 2020

Novela Vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z.z. zverejnená v Zbierke zákonov SR

Obsahuje usmernenie o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov.Kontroverzným bodom novely je stanovenie sadzby, ktorú platia OZV zberovým spoločnostiam, teda nie recyklačné poplatky, ktoré platia výrobcovia do OZV. Novela ustanovuje minimálne sadzby na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov […]

Zistiť viac!
9. 12. 2020

Zber drobného elektroodpadu od decembra už aj v Petržalke (Tlačová správa)

Slovensko si čoraz viac osvojuje základy správneho triedenia odpadu. Avšak aj napriek rastúcim číslam je miera recyklácie odpadu pod priemerom Európskej únie, a to až o celých 10 percentuálnych bodov.  Zvýšiť podiel vytriedenej zložky z komunálneho odpadu v Petržalke majú aj  červeno-biele kontajnery určené na zber drobného elektroodpadu.   15 unikátnych kontajnerov na najväčšom sídlisku v […]

Zistiť viac!
8. 12. 2020

ASEKOL SK v Ranných správach RTVS

Chceme, aby sa miera recyklácie odpadov zvyšovala? Hovorme o tom. Pretože cesta, ako tento cieľ naplniť, je informovaná verejnosť, ktorá rozhoduje o tom, kde skončí každý jeden kus akéhokoľvek odpadu. V pondelok, 7.12.2020 sme sa ako hosť zúčastnili Ranných správ RTVS a tentokrát rozprávali hlavne o elektroodpade a úspešnom projekte červeno-biele kontaknery, ktorý sa rozbieha […]

Zistiť viac!
28. 11. 2020

Elektromobily nie sú všade rovnako zelené

Na otázky, či sú elektromobily ekonomickejšie, ako sa budú recyklovať lítiové batérie, keď nastane boom elektromobilov a kedy je elektromobil naozaj lepšou voľbou, odpovedajú projektový manažér kancelárie predstavenstva firmy Inobat Oto Pisoň, analytička Inštitútu environmentálnej politiky Kristína Mojzesová a Ronald Blaho zo spoločnosti Asekol, ktorá sa venuje recyklácii elektroodpadu. Prečo elektromobily zažili obrovský mediálny boom, […]

Zistiť viac!
23. 11. 2020

V Sliači vyzbierali 1 a pol tony elektroodpadu. Samosprávy si nový systém zberu elektroodpadu obľúbili. (Tlačová správa)

Hlavným pilerom v systéme zberu elektroodpadu a použitých batérií na Slovensku je spotrebiteľ. Ten rozhoduje o tom, či elektroodpad z domácnosti skončí na skládke alebo v spracovateľskom zariadení na recyklácii. Doteraz najjednoduchšou možnosťou bolo využiť tzv. spätný zber, kedy sa starý spotrebič bezplatne odovzdá v predajni elektrospotrebičov pri nákupe nového. Zvyšujeme podiel vytriedenej zložky odpadu S unikátnym riešením ako zjednodušiť ľuďom zber […]

Zistiť viac!
28. 10. 2020

Novela zákona o odpadoch nadobudla účinnosť

Dňa 14.10.2020 nadobudla účinnosť novela č.285/2020 zákona o odpadoch č.79/2015, schválená NR SR 24.09.2020.  Najdôležitejšie zmeny, ktoré novela zákona obsahuje: Minimálna platnosť zmluvy medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) a výrobcom zákonom stanovená na dva roky Zmeny týkajúce sa výrobcov obalov a neobalových výrobkov: Zavedenie minimálnych poplatkov OZV pre zberové spoločnosti Uzatvorenie zmlúv medzi výrobcami a OZV stanovené do 20.11.2020, od […]

Zistiť viac!
14. 10. 2020

Globálna produkcia elektroodpadu neustále narastá. Pripomína to aj Medzinárodný deň elektroodpadu (Tlačová správa)

Objem elektroodpadu rastie rýchlejšie ako objem akéhokoľvek iného odpadu na svete. Na Slovensku sa ročne vyzbiera približne 30 000 ton. Číslo by však malo byť vyššie, upozorňuje na to ASEKOL SK v rámci Medzinárodného dňa elektroodpadu, do ktorého sa po  3-krát zapája aj Slovensko. V roku 2019 vyprodukoval každý obyvateľ planéty 7,3 kilogramu elektroodpadu. Odhaduje sa, že celková […]

Zistiť viac!
7. 10. 2020

Obehová ekonomika v reformnom pláne MF SR Moderné a úspešné Slovensko

Ministerstvo financií SR zverejnilo v pondelok 5.októbra 2020 Národný integrovaný reformný plán pod názvom Moderné a úspešné Slovensko, v ktorom má zastúpenie aj zelená ekonomika. MF SR plánuje, ako udáva vo svojom dokumente, do roku 2024 zvýšiť mieru recyklácie o 11 %, do roku 2026 o 16 % a v roku 2030 by sa malo recyklovať už 60 % komunálneho odpadu. Podľa […]

Zistiť viac!
17. 9. 2020

Vláda SR schválila návrh novely zákona o odpadoch

Rýchla novelizácia viacerých zákonov v odpadovom hospodárstve prebehne v skrátenom legislatívnom konaní. Nepredchádzalo jej riadne medzirezortné pripomienkovanie, tzn. nebol poskytnutý priestor na vyslovenie pripomienok tretím stranám. Ak prejde schvaľovacím procesom v NRSR, účinnosť by mala nadobudnúť už 1.10. 2020. Najdôležitejšie zmeny, ktoré novela zákona obsahuje: 1.) Minimálna platnosť zmluvy medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) a […]

Zistiť viac!