18. 12. 2019

Krásne sviatky prajeme

Vážený klienti a obchodní partneri, prajeme Vám veľa zdravia, spokojnosti, osobných úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v roku 2020. Váš ASEKOL SK tím

Zistiť viac!
18. 10. 2019

ASEKOL SK partner i pre obaly a neobalové výrobky

Organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK získala autorizáciu na vyhradený prúd obaly a neobalové výrobky a tak od roku 2020 poskytne výrobcom komplexnú ponuku pre rozšírenú zodpovednosť výrobcov a pre obce a mestá sa stane komplexným partnerom pre triedený zber odpadu.

Zistiť viac!
17. 10. 2019

Deň elektroodpadu

K zvýšeniu povedomia o recyklácii elektroodpadu prispela aj organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK s.r.o., ktorá v obchodnom centre VIVO! Shopping podporila 16.10.2019 Medzinárodný deň elektroodpadu.

Zistiť viac!
14. 10. 2019

14.10. Medzinárodný deň elektroodpadu

40 miliónov ton elektroodpadu ročne skončí na skládkach, je nevhodne zlikvidovaných alebo sa stane predmetom nezákonného obchodovania a len 10 miliónov ton je recyklovaných. Medzinárodná asociácia združujúca systémy zabezpečujúce zber elektronického a elektrického odpadu WEEE Forum preto vyhlásila 14. október Medzinárodným dňom elektroodpadu (E-Waste Day). K výzve sa pridalo 20 krajín vrátane Slovenskej republiky.

Zistiť viac!
12. 9. 2019

Európsky týždeň recyklácie batérií a akumulátorov

Európske združenie EUCOBAT vyhlásilo druhý septembrový týždeň za Európsky týždeň recyklácie batérií a ASEKOL SK ako jediná OZV na Slovensku, ktorá je členom Európskeho združenia EUCOBAT opätovne prispela k zvýšeniu povedomia verejnosti.

Zistiť viac!
10. 9. 2019

ASEKOL SK podporuje recykláciu batérií v Európe

ASEKOL SK je ako jediná spoločnosť zo Slovenska členom EUCOBAT, asociácie združujúcej organizácie, ktoré v mene výrobcov zabezpečujú v členských krajinách Európskej únie zber použitých batérií a akumulátorov. Aj malá krajina môže prostredníctvom OZV ASEKOL SK podporiť veľké veci.

Zistiť viac!
9. 9. 2019

Európsky týždeň recyklácie batérií – v roku 2018 Slováci zrecyklovali viac ako 190 ton batérií

Európska asociácia organizácií zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory EUCOBAT vyhlásila druhý septembrový týždeň Európskym týždňom recyklácie batérií. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o potrebe triediť a recyklovať použité batérie. Slováci sa v krátkom čase v triedení batérií veľmi zlepšili. V roku 2018 odovzdali až 191 ton prenosných použitých batérií, pričom od roku 2015 ich bolo prostredníctvom organizácie ASEKOL SK vyzbieraných a zrecyklovaných viac ako 600 ton.

Zistiť viac!
22. 8. 2019

21 nových červeno-bielych kontajnerov na drobný elektroodpad

Sieť červeno-bielych kontajnerov na zber drobného elektroodpadu sa tento rok rozrástla o krajské mesto Trenčín a sedem obcí v okolí Trnavy. Celkovo je už na Slovensku rozmiestených 84 červeno-bielych kontajnerov.

Zistiť viac!
24. 7. 2019

ASEKOL SK na zámku v Bojniciach

V dňoch 12.6. – 19.6. a 19.6. – 23.6. sa v Bojnicach už tradične konala akcia rozprávkový zámok, ktorá sa tento rok niesla v duchu rozprávky Čarodejník z krajiny Oz.

Zistiť viac!
23. 5. 2019

ASEKOL SK v Ružomberku na podujatí Deň zmeny

10. ročník projektu „Deň zmeny“ sa konal 22.5.2019 v Ružomberku v Mondi SCP.

Zistiť viac!