13. 12. 2022

Európa chce podporovať opätovné použitie materiálov a recykláciu obalov

Nasledujúce informácie sú návrhom Európskej Komisie, čo znamená, že celý návrh ešte len pôjde do legislatívneho procesu. Európska Komisia navrhla nové celoeurópske pravidlá týkajúce sa obalov. Cieľom týchto pravidiel je najmä riešiť problematiku rastúceho odpadu. Obaly patria medzi jednu z hlavných oblastí, kde sa pri ich výrobe siaha po pôvodných materiáloch. Ak by sa voči tomu […]

Zistiť viac!
30. 11. 2022

Pozrieš – triediš! Jedinečné ponožky, ktoré učia triediť. (tlačová správa)

Recyklohry, vzdelávací environmentálny program spoločnosti ASEKOL SK, v spolupráci so slovenskou značkou Fusakle vytvorili jedinečnú kolekciu ponožiek Pozrieš – triediš!. Ponožky v dizajne s motívom plast, papier, sklo, bioodpad a elektroodpad vám každý deň pripomenú správnosť triedenia odpadu. Vzdelávací program pre školy, Recyklohry, sa rozhodol upozorniť na tému recyklovania a správneho triedenia odpadu zaujímavým hravým spôsobom v spolupráci so známou značkou […]

Zistiť viac!
24. 11. 2022

Ekomodulácia v legislatívnom procese – aktuálny stav

V nadväznosti na avizované zmeny vo vedení evidencie obalov a neobalových výrobkov uvádzaných na trh v súvislosti s ekomoduláciou, ku ktorým dôjde od 1.1.2023, dovoľte aby sme Vás informovali o aktuálnej situácii. Ministerstvo ŽP predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu vyhlášky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Predložený návrh je možné pripomienkovať do 5.12. 2022 a  k dispozícii […]

Zistiť viac!

Projekt Druhá Šanca pomáha ľuďom v núdzi a stará sa o čistejšie okolie

Už vyše dva mesiace sa v uliciach bratislavskej mestskej časti – Staré Mesto nachádzajú na odpadkových košoch tzv. obruče na odkladanie zálohovaných nápojových obalov, ktoré by inak návštevník Starého Mesta odhodil do koša bez toho, aby takýto obal, teda fľašu či plechovku od nápoja vrátil do zálohomatu. Obruče slúžia na odkladanie práve týchto obalov. Našim cieľom […]

Zistiť viac!
18. 10. 2022

Ekomodulácia a zmena evidencie obalov uvedených na trh

Ekomodulácia je povinnosť upraviť finančné prostriedky, ktoré platí výrobca vyhradeného výrobku tak, aby zohľadňovali predovšetkým ich trvanlivosť, opraviteľnosť, opätovnú použiteľnosť, recyklovateľnosť a prítomnosť nebezpečných látok, tzn. aby boli ekomodulované. Táto povinnosť vychádza z článku 8a bod 4 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadoch. Smernica stanovuje povinnosť zaviesť ekomoduláciu do 5.1.2023. Táto požiadavka bola transponovaná […]

Zistiť viac!
28. 9. 2022

S našou pomocou už triedia odpad aj v CSS VITA VITALIS v Prešove

Spoločnosť ASEKOL SK je presvedčená, že možnosť triediť odpad a napomáhať tak pri udržovaní prírodných zdrojov a prevencii pred znečistením odpadom majú mať naozaj  všetci.  Ani ľudia so zdravotným znevýhodnením nie sú výnimkou a pri správnej inštruktáži či pomocou hier tak môžu získať zručnosti, ktoré im umožnia sa spolupodieľať na triedení odpadu či už v prostredí svojho špeciálneho zariadenia, […]

Zistiť viac!
12. 9. 2022

Projekt Druhá šanca pomôže uliciam Starého mesta hneď dva krát. Zväčší poriadok a ľuďom bez domova zjednoduší prístup k zálohovaným nápojovým obalom. (TLAČOVÁ SPRÁVA)

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek od nápojov bolo na Slovensku zavedené začiatkom roku 2022. Hoci podľa štatistík Slováci triedia pomerne zodpovedne, časť fliaš a plechovíc stále končí v smetných nádobách. Na finančné „prilepšenie“ to využívajú ľudia bez domova, ktorí fľaše a plechovice vyberajú zo smetiakov. Problémom je, že zálohované plastové fľaše a plechovky sa často nachádzajú v zberných nádobách plných znečisteného […]

Zistiť viac!
9. 9. 2022

OSLAVOU GALVANIHO NARODENÍN KLADIEME DORAZ NA NEVYHNUTNOSŤ RECYKLÁCIE POUŽITÝCH BATÉRIÍ V DNEŠNÝCH ČASOCH (TLAČOVÁ SPRÁVA)

Po minulé roky sme zvykli druhý septembrový týždeň sláviť v Európe Týždeň recyklácie použitých batérií. V tomto období roka sa 9. septembra 1737 narodil aj vynálezca a fyzik Luigi Galvani, podľa ktorého bol pomenovaný galvanický článok, ktorý tvorí podstatu dnešnej batérie. Faktory ako životná úroveň, nákupné správanie spotrebiteľa a životnosť výrobku pôsobia na frekvenciu produkcie aj predaja […]

Zistiť viac!
1. 8. 2022

OZV ASEKOL SK je dôveryhodný partner. Potvrdila to kontrola Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) realizovala v spoločnosti ASEKOL SK s.r.o. kontrolu dodržiavania vybraných povinností organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky za obdobie od 1.1.2019 – 21.9.2021 podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v nadväznosti na ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva. S potešením dávame na vedomie, že Oznámením o ukončení kontroly zo dňa […]

Zistiť viac!
29. 7. 2022

Sieť červeno-bielych kontajnerov na elektroodpad sa dostane k ďalším 45 tisíc Bratislavčanom (Tlačová správa)

Červeno-biele kontajnery sa do ulíc hlavného mesta dostali prvý krát ešte v roku 2020. Po úspechu medzi obyvateľmi jednotlivých mestských častí teraz k 29 umiestneným červeno-bielym kontajnerom v deviatich mestských častiach pribudnú ďalšie 3 aj v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Sieť na zber elektroodpadu tak bude mať k dispozícii 310 tisíc obyvateľov hlavného mesta. Množstvo elektroodpadu sa každoročne […]

Zistiť viac!