19. 3. 2024

Smernicu o elektroodpade čaká zásadná zmena. Rada EU prijala zmeny.

4. marca 2024 prijala Rada EU zmeny právneho predpisu OEEZ 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (napr. počítač, práčka, fotovoltické panely). Dôvodom na zmenu smernice o elektroodpade je rozsudok Súdneho dvora EÚ z roku 2022 o čiastočnej neplatnosti smernice kvôli neodôvodnenému retroaktívnemu uplatňovaniu rozšírenej zodpovednosti výrobcov za odpad z fotovoltických panelov, ktoré boli na trh uvedené od 13. augusta 2005 […]

Zistiť viac!

NOVINKY V SPRACOVANÍ FOTOVOLTICKÝCH PANELOV

Člen skupiny ASEKOL, spoločnosť Technoworld a.s. disponujúca certifikátom WEEElabex patrí medzi významných spracovateľov solárnych panelov v Českej republike. Technoworld a.s. nedávno zakúpila novú japonskú inovatívnu technológiu na recykláciu solárnych panelov. Hlavnou výhodou tejto novej technológie je to, že dokáže odstrániť sklo z panelov bez porušenia jeho integrity, čo v praxi znamená, že ho z panela odlúpnu. Ide o metódu […]

Zistiť viac!
6. 3. 2024

OZV ASEKOL SK SPLNILA VYHRADENÉ POVINNOSTI PODĽA ZÁKONA O ODPADOCH

OZV ASEKOL SK splnila za svojich klientov, a to výrobcov elektrozariadení, batérií, akumulátorov, obalov a neobalových výrobkov vyhradené povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. e) a g) zákona o odpadoch a v zákonnej lehote (28.02.2023) predložila MŽP SR ohlásenia za rok 2023 v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z. z.

Zistiť viac!
28. 2. 2024

Batérie a odpadové batérie: Nové členenie batérií a akumulátorov

Nariadenie o batériách a odpadových batériách stanovuje členenie batérií do 5 kategórií. Pozrite si vizuálny prehľad jednotlivých kategórií. Prenosné batérie ≤5 kg (PB) Skratka Názov PB Prenosné batérie, všetky prenosné batérie PB General / PB GEN Prenosné batérie pre všeobecné použitie PB Primary / PB PRIM Nenabíjateľné prenosné batérie PB Secondary / PB RECH Nabíjateľné prenosné batérie […]

Zistiť viac!

Obaly a odpady z obalov: Parlament prijal stanovisko ku zníženiu, opätovnému použitiu a recyklácii odpadov z obalov

Obaly v EÚ dosiahli v roku 2018 obrat 355 miliárd EUR. Tento druh odpadu neustále rastie pričom v EÚ sa jeho celkový objem zvýšil v roku 2021 na 84 miliónov ton. Každý Európan teda vyprodukoval takmer 189 kg odpadu z obalov. Očakáva sa, že bez zakročenia a nastavenia nových opatrení, sa toto množstvo do roku […]

Zistiť viac!
7. 2. 2024

Greenwashing – smernica bola prijatá EÚ parlamentom

Smernica, ktorej cieľom je chrániť spotrebiteľa pred nepravdivými informáciami a zavádzajúcim marketingom výrobkov, bola 17.1.2024 prijatá EÚ parlamentom. Na základe tejto smernice by mala byť reklama spoľahlivejšia a presnejšia, a prináša zákaz používania environmentálnych tvrdení ako „biologicky rozložiteľný, prírodný, šetrný k životnému prostrediu, ekologický alebo klimaticky neutrálny“ bez uvedeného dôkazu. Regulovať sa bude aj používanie značiek udržateľnosti nakoľko […]

Zistiť viac!

Nariadenie o batériách a čo možno ešte neviete

Nariadenie o batériách a odpadových batériách je platné a nahradzuje predošlú smernicu o batériách z roku 2006. Nové nariadenie kladie väčší dôraz najmä na environment v spojitosti s batériami. Nariadenie o batériách sa týka všetkých batérií, a to prenosných batérií, priemyselných batérií, batérií elektrických vozidiel, batérií ľahkých dopravných prostriedkov a štartovacích batérií. Prvé ustanovenia vstupujú do platnosti už 18.2.2024. Viac k týmto ustanoveniam si prečítate tu. […]

Zistiť viac!
17. 1. 2024

Návrh nariadenia o obaloch a odpade z obalov

Ešte pred Vianocami, 18.12, EÚ Rada dosiahla dohodu o návrhu nariadenia o obaloch a odpade z obalov. Cieľom tohto nariadenia je riešiť nárast odpadu z obalov, ktorý vzniká v EÚ, a zároveň harmonizovať vnútorný trh s obalmi a podporiť obehové hospodárstvo. „V roku 2021 každý Európan vyprodukoval 190 kg odpadu z obalov. A toto množstvo sa do roku 2030 zvýši takmer o 20 %, ak sa situácia nezmení. Toto nariadenie […]

Zistiť viac!

Nariadenie o batériách a odpadových batériách – aké zmeny čakajú výrobcov v prvom polroku 2024?

Počas minulého roka sme Vám prinášali informácie o nariadení o batériách a odpadových batériách prostredníctvom newsletterov a článkov. Toto nariadenie je platné a 18.2.2024 nadobúda účinnosť. Výrobcov batérií a akumulátorov tak čakajú prvé zmeny už v tomto roku. Prvé ustanovenia vstupujú do platnosti od 18.2.2024. Harmonogram nových pravidiel pre batérie a odpadové batérie si môžete prezrieť v nasledujúcom termínovníku: Obmedzenie […]

Zistiť viac!