22. 12. 2021

Veselé a pokojné Vianoce a šťastný nový rok Vám praje ASEKOL SK

Rok 2021 sa chýli ku koncu, preto sa Vám chceme poďakovať za doterajšiu spoluprácu a do nadchádzajúceho roku Vám popriať veľa zdravia, pokoja, energie a odhodlania pri dosahovaní nových cieľov.

Zistiť viac!
17. 12. 2021

Blíži sa prechodné obdobie pre výrobcov jednorazových obalov na nápoje

Prechodné obdobie, počas ktorého sa môžu jednorazové obaly na nápoje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podľa § 3 ods. 1 Zákona č.302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, a ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona, uvádzať na trh SR trvá do 31. januára 2022.  Distribúcia týchto obalov je podľa zákona možná do 30. júna 2022. V prípade uvádzania nezálohovaných jednorazových obalov na […]

Zistiť viac!
3. 12. 2021

ASEKOL SK blog: Končí sa doba plastová. Do čoho vám zajtra zabalia jedlo?

Prečítajte si náš nový blog.

Zistiť viac!
13. 10. 2021

Ako naložíte so svojimi siedmimi kilogramami elektroodpadu ročne? (Tlačová správa)

Medzinárodný deň elektroodpadu si pripomíname iba štvrtýkrát a v tomto roku sa sústreďujeme na to, ako môžeme my občania jednoducho pomôcť obehovému hospodárstvu. Elektroodpad je najrýchlejšie a najviac rastúca odpadová komodita. Štúdia OSN uvádza, že každý človek na planéte vyprodukuje v roku 2021 v priemere 7,6 kilogramu elektroodpadu, čo predstavuje v globálnom meradle masívnych 57,4 milióna ton ročne. […]

Zistiť viac!
5. 10. 2021

ASEKOL SK na konferencii Odpadové hospodárstvo 2021

Odpadový biznis je v skutku dynamický. Potvrdila to aj konferencia Odpadové hospodárstvo 2021, na ktorej prednášalo množstvo odborníkov a medzi nimi aj špecialista na cirkulárnu ekonomiku ASEKOL SK – Miroslav Jurkovič na tému Trendy v recyklácii a možnosti rozvoja podnikania na Slovensku. Konferencia pod záštitou Ministerstva životného prostredia otvorila diskusiu o najdôležitejších zmenách v odpadovom hospodárstve za posledných 20 […]

Zistiť viac!
4. 10. 2021

Lepšíme sa v triedení odpadu. Radi to o sebe hovoríme a potvrdzujú to aj štatistiky (Tlačová správa)

Deväť z desiatich obyvateľov Slovenska sa vie rozhodnúť, čo a kam patrí do jednotlivých nádob na triedený odpad, pričom takmer polovica si to samostatne zisťuje priebežne. Podľa reprezentatívneho prieskumu v slovenskej online populácii sú fanúšikmi triedenia ženy, mladí ľudia, obyvatelia východného Slovenska a tí, čo žijú v dedinách a obciach. Pre spoločnosť ASEKOL SK realizovala prieskum medzi online populáciou […]

Zistiť viac!
23. 9. 2021

Ste distribútor vyhradených výrobkov? Pozrite si prehľad základných povinností zameraný na prevádzky

Povinnosti distribútora elektrozariadení uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok, ak bol výrobcom elektrozariadenia uvedený pri uvedení elektrozariadenia na trh (na účtenke, obale, etikete..) informovať konečných používateľov na mieste, ktoré je viditeľné a verejnosti prístupné o možnosti bezplatného spätného zberu elektroodpadu (nálepka pri vstupe do predajne, na  info pulte..) zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber elektroodpadu po […]

Zistiť viac!
21. 9. 2021

ASEKOL SK blog: Odpadové hospodárstvo a recyklácia sú historicky najväčšou biznisovou príležitosťou. Nespime na vavrínoch

Prečítajte si náš nový blog.

Zistiť viac!
10. 9. 2021

Najlepšie zbierali baterky obyvatelia Trenčianskeho kraja (Tlačová správa)

V minulom roku tvorili batérie a akumulátory na Slovensku 922 ton triedeného komunálneho zberu, pričom počet medziročne kontinuálne rastie. Význam zberu a správnej likvidácie použitých batérií si pripomíname vždy prvý septembrový týždeň. Na počesť výročia narodenia Luigiho Galvaniho asociácia EUCOBAT vyhlasuje začiatkom septembra Európsky týždeň recyklácie použitých batérií. Celkový objem zozbieraných použitých batérií a akumulátorov, vrátane prenosných batérií a akumulátorov,  predstavuje […]

Zistiť viac!
9. 9. 2021

ASEKOL SK blog: Posielame ľudí do ulíc. Tak prečo nikto neorganizuje protest za správnu recykláciu?

Prečítajte si náš nový blog.

Zistiť viac!