Aktuality

21. 9. 2021

ASEKOL SK blog: Odpadové hospodárstvo a recyklácia sú historicky najväčšou biznisovou príležitosťou. Nespime na vavrínoch

Prečítajte si náš nový blog.

Zistiť viac!
10. 9. 2021

Najlepšie zbierali baterky obyvatelia Trenčianskeho kraja (Tlačová správa)

V minulom roku tvorili batérie a akumulátory na Slovensku 922 ton triedeného komunálneho zberu, pričom počet medziročne kontinuálne rastie. Význam zberu a správnej likvidácie použitých batérií si pripomíname vždy prvý septembrový týždeň. Na počesť výročia narodenia Luigiho Galvaniho asociácia EUCOBAT vyhlasuje začiatkom septembra Európsky týždeň recyklácie použitých batérií. Celkový objem zozbieraných použitých batérií a akumulátorov, vrátane prenosných batérií a akumulátorov,  predstavuje […]

Zistiť viac!
9. 9. 2021

ASEKOL SK blog: Posielame ľudí do ulíc. Tak prečo nikto neorganizuje protest za správnu recykláciu?

Prečítajte si náš nový blog.

Zistiť viac!
25. 8. 2021

Pripravujete sa na zálohovanie plastových fliaš a plechoviek?

Zálohovanie plastových a kovových nápojových obalov začína od začiatku budúceho roka. Správca zálohového systému očakáva zvýšenie miery zberu nápojových obalov zo súčasných 60% na 90% do roku 2025. Chce tak naplniť ciele stanovené európskou legislatívou v štvorročnom predstihu. Výška zálohy pre plastové aj kovové obaly je stanovená na 15 centov. Od januára 2022 sa budú zbierať všetky […]

Zistiť viac!
19. 8. 2021

ASEKOL SK blog: Dovolenkám na pláži či na horách odzvonilo. Pripravte sa na dovolenku na skládke

Prečítajte si náš nový blog.

Zistiť viac!
12. 8. 2021

2 089 stromov pre Slovensko. (Tlačová správa)

Environmentálny projekt Recyklohry a Zelený vzdelávací fond zapojili žiakov, študentov, učiteľov, rodičov aj samosprávy do výsadby stromov. Dve tisícky vysadených stromov ozdravia Slovensko aj napriek online výučbe. Druhý ročník environmentálnych vzdelávacích aktivít zameraných na klimatickú zmenu sa aj v uplynulom školskom roku spojil s výsadbou stromov. Úloha Čo s klimatickou krízou? poukázala na pozitívne dôsledky ľudskej činnosti na […]

Zistiť viac!
14. 7. 2021

Do platnosti vstúpil zákaz uvádzania jednorazových výrobkov z plastu, obalov z oxo-degradovateľných plastov a neobalových výrobkov z oxo-degradovateľných plastov na trh v SR

Od 3.7.2021 platí pre všetkých výrobcov v členských štátoch EÚ zákaz uvádzať na trh určité jednorazové plastové výrobky. Od tohto dátumu sa zakazuje právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom uvádzať na trh v Slovenskej republike: jednorazové výrobky z plastu (príloha č. 7a k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch), obaly z oxo-degradovateľných plastov, neobalové […]

Zistiť viac!
25. 6. 2021

V Bratislave sa rozrastá zberná sieť červeno-bielych kontajnerov na drobný elektroodpad. V mestských častiach pribudne 16 nových inteligentných zberných nádob. (Tlačová správa)

Prvé zberné nádoby sa v hlavnom meste objavili ešte v druhej polovici minulého roka. Za krátky čas  sa prostredníctvom 23 zberných nádob umiestnených v mestských častiach Bratislava – Rača a Bratislava – Petržalka vyzbieralo takmer 21 000 kilogramov drobného elektroodpadu a použitých batérií. Vďaka správnej recyklácii vyzbieraného množstva sa ušetrilo približne 16 000 kilogramov ekvivalentu […]

Zistiť viac!
23. 6. 2021

Vláda SR schválila návrh novely zákona o odpadoch, o ďalších úpravách bude pojednávať NR SR.

Novela, ktorú predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, reaguje na problémy aplikačnej praxe najmä v oblasti nakladania s komunálnym odpadom. Pozrite si prehľad najdôležitejších navrhovaných zmien mení sa termín výpovede zmluvy medzi výrobcom a OZV,  spaľovanie odpadu, ktorý môže byť zhodnotený iným spôsobom sa ZAKAZUJE, materiálové zhodnotenie odpadu sa uprednostňuje pred spaľovaním, zakazuje sa energetické zhodnocovanie […]

Zistiť viac!
14. 5. 2021

Zapojte sa do online konferencie o cirkulárnej ekonomike

Už 18. mája 2021 sa uskutoční online konferencia CIRKULÁRNA EKONOMIKA – GREEN SLOVAKIA, ktorá spája odborníkov z verejnej a súkromnej sféry, aby diskutovali o vízii pre hospodárstvo a ekonomiku s ohľadom na udržateľnosť a návratnosť zdrojov a investícií. Účelom podujatia je priniesť komplexný pohľad na odpadové hospodárstvo, recykláciu, inovácie v tejto sfére a optimalizáciu už […]

Zistiť viac!