21. 6. 2023

Batérie budú v EÚ udržateľnejšie, recyklovateľnejšie a výkonnejšie. Nové nariadenie o batériách a použitých batériách bolo schválené.

Európsky parlament dňa 14. júna (v stredu) schválil návrh nariadenia o batériách a použitých batériách.  Nové pravidlá  zohľadňujúce technologický vývoj a pokrok sa týkajú celého životného cyklu batérií, od ich navrhovania, výroby až po ukončenie životnosti a nakladanie s odpadom zo všetkých typov batérií predávaných v Európskej únii. K najvýznamnejším opatreniam schváleného nariadenia patrí povinné vyhlásenie o uhlíkovej stope a […]

Zistiť viac!
1. 6. 2023

Oznámenie o zmene registrovaného súdu

Od 1. júna 2023 dochádza podľa zákona č. 150/2022 Z. z. k zmene v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov. Z tohto dôvodu sa pre ASEKOL SK s.r.o. mení obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I na obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III. Číslo zápisu v obchodnom registri zostáva nezmenené.

Zistiť viac!
31. 5. 2023

Návrh nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov – hlavný cieľ

Koncom minulého roka predstavila Európska Komisia návrh nového obalového nariadenia. Jeho vzniku predchádzalo pomenovanie základných problémov EU. Vzniká čoraz viac odpadu z obalov a smernicou 94/62/ES sa nepodarilo tento trend zvrátiť a to napriek osobitným ustanoveniam o minimalizácii používania obalov. Trend nárastu odpadu z obalov ešte zvýraznili nové spotrebné návyky ako napr. konzumácia po ceste, zvýšený online predaj a dodávky do […]

Zistiť viac!

Návrh EU nariadenia pre batérie a použité batérie – členenie batérií

Návrh na modernizáciu predpisov o batériách, ktorý Európska Únia predložila už v roku 2020, obsahuje viacero zmien (viac o zmenách nájdete tu).  Jednou z nich je aj zmena klasifikácie batérií, podľa ktorej by sa vytvorili nové kategórie batérií pre ľahké dopravné prostriedky a elektrické vozidlá. Do týchto kategórií budú spadať batérie z elektrických bicyklov, skútrov, kolobežiek a elektrických vozidiel, ktorých využívanie […]

Zistiť viac!
11. 5. 2023

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Spoločnosť ASEKOL SK, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na vykonanie náhradného odvozu podľa § 31 ods. 11 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, t. j. dočasné vykonávanie triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov v obci Štvrtok a v obci Adamovské Kochanovce vrátane […]

Zistiť viac!
10. 5. 2023

Legislatívny návrh nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov – úvod do problematiky

Európska Komisia predstavila koncom minulého roka návrh nového obalového nariadenia s cieľom zastaviť rast množstva odpadu z obalov. Zásadnou zmenou je, že tento zákon bude mať podobu nariadenia s priamou právnou záväznosťou vo všetkých členských štátoch. Nové nariadenie by malo viesť k harmonizácii pravidiel naprieč členskými krajinami. Obsahuje celú škálu nových opatrení, ako napríklad zníženie množstva odpadu z obalov, […]

Zistiť viac!

Legislatívny návrh nariadenia pre batérie a použité batérie – úvod do problematiky

Európska Únia v roku 2020 predložila návrh na modernizáciu predpisov EÚ o batériách, ktoré by mali pokrývať celý životný cyklus výrobkov, od dizajnu cez spotrebu až po recykláciu a využitie nových produktov. Doteraz sú batérie na európskej úrovni regulované smernicou o batériách z roku 2006, ktorá však už nie je aktuálna a nezohľadňuje súčasné trendy a technologický vývoj. […]

Zistiť viac!
1. 3. 2023

10 škôl na Slovensku sa teší z nových multifunkčných tlačiarní (tlačová správa)

Spoločnosť CANON SLOVAKIA a nezisková organizácia RECYKLOHRY, vzdelávací program spoločnosti  ASEKOL SK, začiatkom roka 2023 odovzdali 10 multifunkčných tlačiarní do desiatich slovenských škôl. Je to v poradí už tretí ročník dobročinnej spolupráce. Tento rok spol. Canon Slovakia darovala školám výkonné zariadenia Canon image RUNNER ADVANCE C5235i. O tlačiareň prejavilo záujem vyše 60 škôl. Úlohou pre školy bolo […]

Zistiť viac!
1. 2. 2023

OZV ASEKOL SK a Lyreco podporujú zber použitých batérií vo firmách vďaka zeleným B-Boxom (tlačová správa)

ASEKOL SK, organizácia zodpovednosti výrobcov, v partnerstve so spoločnosťou Lyreco od 1.2.2023 spúšťajú iniciatívu, ktorou chcú podporiť zber použitých batérii vo firmách a inštitúciách. Vďaka zeleným B-Boxom, ktoré slúžia na zber použitých batérií, budú mať firmy možnosť zbierať batérie priamo vo svojich priestoroch. Spoločnosť Lyreco kladie dôraz na environmentálnosť a týmto spôsobom, aj vďaka OZV ASEKOL SK, […]

Zistiť viac!
31. 1. 2023

Avizovaná novela vyhlášky v súvislosti s ekomoduláciou doposiaľ nebola prijatá

K dnešnému dňu nebola prijatá avizovaná novela vyhlášky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Avizované zmeny vo vedení evidencie obalov a neobalových výrobkov uvádzaných na trh v súvislosti s ekomoduláciou, mali nastať od 1.1. 2023. Návrh vyhlášky upravuje najmä vybrané podrobnosti o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov vo vzťahu k trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnému použitiu, recyklovateľnosti […]

Zistiť viac!