22. 4. 2022

Investujte svoj čas našej planéte. Upracte s nami okolie vášho mesta na Deň zeme a získajte certifikát EKO obce (Tlačová správa)

Aby sme dokázali prijímať správne opatrenia v boji proti klimatickým zmenám, tohtoročný Deň Zeme, ktorý oslavujeme 22.apríla, upriamuje pozornosť na potrebu zmeniť klímu aj v podnikateľskom a politickom prostredí. Úloha jednotlivca je pri tom nesmierne dôležitá. Deň Zeme počas celého roka Po náročných rokoch poznačených pandémiou, ktorá nám dala množstvo skúsenosti, čelíme novým kritickým situáciám. Po zverejnení kompletnej […]

Zistiť viac!
21. 4. 2022

Povinnosť výrobcov jednorazových plastových výrobkov oznamovať pokrok v znižovaní spotreby platí už tento rok

Pripomíname Vám, že zákonný termín na oznamovanie dosiahnutého pokroku v znižovaní spotreby Ministerstvu životného prostredia trvá do 30. apríla 2022 a týka sa len výrobcov jednorazových plastových výrobkov. Novela zákona o odpadoch č. 430/2021 Z. z., ktorú prijala Národná rada SR 2. novembra 2021, implementovala smernicu o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie a výrobcom jednorazových plastových výrobkov uložila […]

Zistiť viac!
18. 4. 2022

Nové návrhy Európskej zelenej dohody

V snahe podporiť obchodné obehové modely a posilniť postavenie spotrebiteľov v záujme zelenej transformácie predložila Európsky komisia balík návrhov Európskej zelenej dohody. Vďaka nej sa udržateľné výrobky stanú v EÚ normou. Balík návrhov komisie požaduje väčšiu obehovosť, energetickú účinnosť i šetrnosť k životnému prostrediu od väčšiny fyzického tovaru na trhu EÚ. Súčasťou návrhu je aj stratégia zameraná na textilné výrobky. Európska spotreba textilných výrobkov […]

Zistiť viac!
21. 3. 2022

Znečisťovanie prírody sa týka mňa, teba, nás všetkých

Či chceme alebo nie, stretávame sa s tým každý deň. V prírode, popri cestách, na zastávkach i uliciach. Voľne pohodený odpad, najmä obaly z potravín, plastové vrecúška, cigaretové ohorky, či použité hygienické potreby sú problémom, ktorý trápi Slovensko už dlhodobo. Tento smutný jav má už aj vlastné označenie, a to littering (z ang. znečisťovanie). Voľne pohodený odpad sa stal […]

Zistiť viac!
14. 3. 2022

Recyklácia batérií znižuje negatívne environmentálne vplyvy (Tlačová správa)

Aj keď zber použitých prenosných batérií na Slovenku stúpa, kapacity na ich spracovanie sú stále vyššie ako vyzbierané množstvo. V roku 2021 sa  spoločnosti ASEKOL SK, najväčšej organizácii zodpovednosti výrobcov pre prenosné batérie, podarilo vyzbierať až 230 ton použitých prenosných batérií. Použité batérie sa zbierajú nielen oddelene, ale sú prítomné aj vo vyslúžilých elektrozariadeniach, čo […]

Zistiť viac!
3. 3. 2022

Ministerstvo ŽP rozbieha prípravy na zavedenie triedeného zberu na textil

Podľa európskej legislatívy majú členské štáty EÚ povinnosť zaviesť triedený zber textilného odpadu od 1. januára 2025. Napriek termínu, ktorý určila rámcová smernica o odpadoch, vyjadrenia ministerstva hovoria o možnom spustení už v roku 2024. Nový systém triedeného zberu textil by mal podľa informácií ministerstva spadať pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov, ktorú zabezpečujú organizácie zodpovednosti výrobcov. Znamená to, že […]

Zistiť viac!
20. 2. 2022

Školy prežívajú ťažké obdobie, pomôcť im môže aj vaša firma

Zapojte sa do projektu Ekologická firma a daruje slovenským školám nepotrebné IT zariadenia. Projekt EKO firma realizuje organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK. V spolupráci so školským programom Recyklohry pomáhajú slovenským školám zabezpečiť chýbajúce elektrozariadenia pre žiakov i učiteľov. V rámci environmentálneho projektu EKO firma organizácia ASEKOL SK motivuje   slovenské firmy  k zberu  a správnemu nakladaniu […]

Zistiť viac!
10. 2. 2022

Žiakom sa podarilo vyzbierať rekordný počet mobilov

Počas tretieho ročníka environmentálnej súťaže zameranej na „záchranu“ starých mobilov sa žiakom materských, základných a stredných škôl podarilo vyzbierať 26 642 mobilných telefónov. Významne tak prispeli k ochrane životného prostredia. Recyklácia vyzbieraných mobilných telefónov umožní získať ťažko prístupné materiály ako zlato, lítium, či kobalt, ktoré tak nebude potrebné vyťažiť z prírody. Súťaž každoročne vyhlasuje školský […]

Zistiť viac!
3. 2. 2022

Omikron priniesol vlnu samotestovania. Testy zahoďte do komunálu

Nové rekordy pozitívnych osôb ukazujú silu nového variantu koronavírusu. Pomôcť spomaliť šírenie môže aj pravidelné samotestovanie. Tak ako použité rúška a respirátory, ani použité samotesty nepatria do triedeného zberu. Ministerstvo zdravotníctva SR uvádza, že koncentrácia vírusu na použitom teste neohrozuje spoločnosť. Antigénové testy, aj napriek materiálu, z ktorého sú vyrobené patria do  zmesového komunálneho odpadu, teda […]

Zistiť viac!
31. 1. 2022

Slováci začínajú vnímať dôležitosť triedenia. V roku 2021 zachránili pred skládkami takmer 270 ton elektroodpadu

Elektroodpad bol aj v roku 2021 najrýchlejšie rastúcim druhom odpadu. Priamoúmerne však narastá aj množstvo elektroodpadu, ktorý sa nedostane na recykláciu a končí na skládkach alebo voľne pohodený v prírode, čo má na životné prostredie a planétu v čase klimatickej krízy zvyšujúci sa negatívny dopad. Aj preto je správne zhodnocovanie elektroodpadu čím ďalej dôležitejšie. Vďaka […]

Zistiť viac!