9. 9. 2020

Červeno-biele kontajnery využíva už 10% Slovákov (Tlačová správa)

Spotreba elektroniky každý rok narastá a s ňou narastá aj množstvo elektroodpadu. Priemerný Slovák vyprodukuje ročne viac ako 7,5 kg odpadu z elektrozariadení z čoho vyplýva, že celkový objem elektroodpadu sa pohybuje v desiatkach miliónov kilogramov každý rok. Určitá časť sa recykláciou materiálovo zhodnotí, avšak stále veľká časť končí na skládke. Unikátny projekt, ktorého cieľom je zvýšiť mieru správneho nakladania […]

Zistiť viac!
7. 9. 2020

Začína sa Európsky týždeň recyklácie batérií (Tlačová správa)

Od 7. do 13. septembra oslavujú krajiny Európskej únie Európsky týždeň recyklácie batérií. Ide o iniciatívu asociácie EUCOBAT, združujúcej organizácie, ktoré v mene výrobcov zabezpečujú v členských krajinách EÚ zber použitých batérií. Vo všetkých zapojených krajinách budú prebiehať aktivity s cieľom zvýšiť povedomie o triedení a recyklácii baterií u detí, mladých ľudí i dospelých, aby sa zbieralo a recyklovalo ešte viac použitých batérií. Týždeň […]

Zistiť viac!
17. 7. 2020

Zmeny v zákone o odpadoch platné od 1. 7. 2020

Nové definície súvisia s čiastkovou implementáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (Single Use Plastics Directive). Definícia oxo-degradovateľného plastu a oxo-degradovateľnej plastovej tašky sa zavádza na základe budúceho zákazu ich uvádzanie na trh. Rovnako to bude aj s jednorazovým plastovým výrobkom. Oxo-degradovateľné materiály budú zakázané, nakoľko sú považované za pôvodcu mikroplastov […]

Zistiť viac!
15. 6. 2020

Odovzdať nepotrebné malé elektrozariadenia môžu obyvatelia Rače pohodlne,v blízkosti svojich domovov

Podľa Správy o stave životného prostredia, ktorú každoročne publikuje Ministerstvo životného prostredia SR, bol medziročný nárast produkcie odpadov v roku 2018 takmer 10%. Na jedného obyvateľa tak pripadlo 427 kg komunálneho odpadu. Trend zvyšovania produkcie odpadov, ktorého nárast sa očakáva aj v najbližších rokoch, sa týka rovnako produkcie elektroodpadu. V roku 2018 pripadlo na jedného obyvateľa 5,76 kg odpadu […]

Zistiť viac!
29. 5. 2020

Pozývame vás na online konferenciu Duševné vlastníctvo na Slovensku

Konferencia s podtitulom Inovácie pre zelenú budúcnosť, ktorá sa každoročne koná pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva, sa venovala významu inovácií a zelených technológií pre budúcnosť planéty. Predstavili sa v nej slovenskí inovátori a trendy z oblasti zelených technológií a ochrany životného prostredia. Svoje zastúpenie na online podujatí mal aj ASEKOL SK. O cirkulárnej ekonomike a príležitostiach, ktoré prináša, hovoril náš odborník Miroslav […]

Zistiť viac!
26. 5. 2020

Nový E-Box v prezidentskom paláci

Voda v sklenených fľašiach a džbánoch, obojstranná tlač dokumentov, minimalizácia plastov, či používanie klasických uterákov sú iba malou časťou toho, ako sa Kancelária prezidenta SR snaží byť príkladom aj iným štátnym inštitúciám. Inšpiráciou celého projektu „Prezidentská kancelária bez odpadu“ bola holandská ambasáda sídliaca v Bratislave. Podľa Petry Csefalvayovej z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky je  cieľom projektu […]

Zistiť viac!
20. 5. 2020

Schválené programové vyhlásenie vlády SR

Úlohou opatrení, ktoré vláda stanovila vo svojom programovom vyhlásení je posudzovať výdavky na životné prostredia podľa kritérií „hodnota za peniaze,“ zreformovať Environmentálny fond, zapojiť dlhodobo nezamestnaných do triedenia odpadu, zvýšiť mieru energetického zhodnocovania odpadov či pokračovať vo zvyšovaní poplatkov za skládkovanie.

Zistiť viac!
14. 4. 2020

Ročný odklad zálohovania nápojových obalov

Ochorenie COVID-19 spôsobilo mnohé zmeny, ktoré sa prejavili aj v odpadovom sektore. Výberové konanie na pozíciu správcu zálohového systému, vypísané Ministerstvom životného prostredia SR, sa neuskutoční v riadnom termíne. Vďaka spôsobenému ročnému oneskoreniu sa získal čas na dôkladnejšiu prípravu celého systému. PET fľaše a plechovky sa začnú na Slovensku zálohovať až od roku 2023.

Zistiť viac!
8. 4. 2020

Ako nakladať s odpadom pri COVID-19

Odporúča sa nasledovný postup: použité ochranné prostriedky, ako sú rúška alebo rukavice, treba dať do plastovej tašky alebo vrecka a pevne uzavrieť vrecko či tašku treba vyhodiť do zmesového komunálneho odpadu (čierny kontajner) dodržiavajte, prosím, všetky hygienické pravidlá a po manipulácii s odpadom si umývajte ruky Ak ste v karanténe: odpad vložte do plastového vreca na odpadky a […]

Zistiť viac!
5. 3. 2020

Povinnosti výrobcov za rok 2019 splnené

Organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK s.r.o. v zmysle § 27 ods. 4 písm. h) a § 28 ods. 4 písm. d) bod 1.2. zákona č. 79/2015 o odpadoch, v platnom znení, splnila zákonnú povinnosť a podala Ohlásenie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom a Ohlásenie o batériach a akumulátoroch a nakladaní s použitými akumulátormi sumárne za všetkých zastúpených výrobcov.

Zistiť viac!