14. 3. 2022

Recyklácia batérií znižuje negatívne environmentálne vplyvy (Tlačová správa)

Aj keď zber použitých prenosných batérií na Slovenku stúpa, kapacity na ich spracovanie sú stále vyššie ako vyzbierané množstvo. V roku 2021 sa  spoločnosti ASEKOL SK, najväčšej organizácii zodpovednosti výrobcov pre prenosné batérie, podarilo vyzbierať až 230 ton použitých prenosných batérií. Použité batérie sa zbierajú nielen oddelene, ale sú prítomné aj vo vyslúžilých elektrozariadeniach, čo […]

Zistiť viac!
3. 3. 2022

Ministerstvo ŽP rozbieha prípravy na zavedenie triedeného zberu na textil

Podľa európskej legislatívy majú členské štáty EÚ povinnosť zaviesť triedený zber textilného odpadu od 1. januára 2025. Napriek termínu, ktorý určila rámcová smernica o odpadoch, vyjadrenia ministerstva hovoria o možnom spustení už v roku 2024. Nový systém triedeného zberu textil by mal podľa informácií ministerstva spadať pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov, ktorú zabezpečujú organizácie zodpovednosti výrobcov. Znamená to, že […]

Zistiť viac!
20. 2. 2022

Školy prežívajú ťažké obdobie, pomôcť im môže aj vaša firma

Zapojte sa do projektu Ekologická firma a daruje slovenským školám nepotrebné IT zariadenia. Projekt EKO firma realizuje organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK. V spolupráci so školským programom Recyklohry pomáhajú slovenským školám zabezpečiť chýbajúce elektrozariadenia pre žiakov i učiteľov. V rámci environmentálneho projektu EKO firma organizácia ASEKOL SK motivuje   slovenské firmy  k zberu  a správnemu nakladaniu […]

Zistiť viac!
10. 2. 2022

Žiakom sa podarilo vyzbierať rekordný počet mobilov

Počas tretieho ročníka environmentálnej súťaže zameranej na „záchranu“ starých mobilov sa žiakom materských, základných a stredných škôl podarilo vyzbierať 26 642 mobilných telefónov. Významne tak prispeli k ochrane životného prostredia. Recyklácia vyzbieraných mobilných telefónov umožní získať ťažko prístupné materiály ako zlato, lítium, či kobalt, ktoré tak nebude potrebné vyťažiť z prírody. Súťaž každoročne vyhlasuje školský […]

Zistiť viac!
3. 2. 2022

Omikron priniesol vlnu samotestovania. Testy zahoďte do komunálu

Nové rekordy pozitívnych osôb ukazujú silu nového variantu koronavírusu. Pomôcť spomaliť šírenie môže aj pravidelné samotestovanie. Tak ako použité rúška a respirátory, ani použité samotesty nepatria do triedeného zberu. Ministerstvo zdravotníctva SR uvádza, že koncentrácia vírusu na použitom teste neohrozuje spoločnosť. Antigénové testy, aj napriek materiálu, z ktorého sú vyrobené patria do  zmesového komunálneho odpadu, teda […]

Zistiť viac!
31. 1. 2022

Slováci začínajú vnímať dôležitosť triedenia. V roku 2021 zachránili pred skládkami takmer 270 ton elektroodpadu

Elektroodpad bol aj v roku 2021 najrýchlejšie rastúcim druhom odpadu. Priamoúmerne však narastá aj množstvo elektroodpadu, ktorý sa nedostane na recykláciu a končí na skládkach alebo voľne pohodený v prírode, čo má na životné prostredie a planétu v čase klimatickej krízy zvyšujúci sa negatívny dopad. Aj preto je správne zhodnocovanie elektroodpadu čím ďalej dôležitejšie. Vďaka […]

Zistiť viac!
20. 1. 2022

ASEKOL SK blog: 7 predsavzatí, ktoré pomôžu nielen vám

Prečítajte si náš nový blog.

Zistiť viac!
17. 1. 2022

Zavedenie zálohového systému vstúpilo do praxe

Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje č. 302/2019 Z. z. z dielne Ministerstva životného prostredia schválil parlament už koncom roka 2019. Išlo o reakciu na rozhodnutie Európskej komisie, ktorá zaviedla povinnosť zabezpečiť zber jednorazových plastových fliaš a plechoviek v rozsahu 90% vo všetkých členských štátoch EÚ. Podľa MŽP sa na Slovensku predá ročne asi miliarda PET fliaš a 345 […]

Zistiť viac!
10. 1. 2022

UPOZORŇUJEME NAŠICH KLIENTOV, ŽE TERMÍN NA ZASLANIE PRAVIDELNÉHO KVARTÁLNEHO VÝKAZU VÝROBCU ZA OBDOBIE 4Q/2021 JE DO 14.JANUÁRA 2022

Podľa §27 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch a zmluvy o plnení vyhradených povinností je výrobca, zabezpečujúci plnenie svojich povinností prostredníctvom organizácie zodpovednostivýrobcov (OZV), povinný neodkladne poskytnúť OZV úplné a pravdivé údaje a informácie potrebné pre riadny výkon prenesených vyhradených povinností.

Zistiť viac!